Dopunsko zdravstveno osiguranje - 70 kuna

Dopunsko zdravstveno osiguranje - 70 kuna

Od 1.listopada na snazi je nova cijena police dopunskog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koja za sve osiguranike iznosi 70 kuna mjesečno.

Osiguranici koji već imaju ugovorenu policu, koju sami plaćaju, uplaćivat će 70 kuna mjesečno na isti na račun kao i do sada i na isti poziv na broj.

Za umirovljenike koji su ugovorili plaćanje premije HZZO će obaviti korekciju iznosa premije te stoga umirovljenici ne trebaju dolaziti u ispostave HZZO-a i HZMO-a. 

Iz HZZO-a poručuju da osiguranici koji plaćaju premiju trajnim nalogom putem OTP banke, Diners cluba ili American expressa ne moraju činiti ništa jer će Zavod za njih izravno obaviti sve potrebne radnje oko promjene visine mjesečne premije. Oni pak koji imaju ugovoren trajni nalog u drugim bankama ili na obračunu plaće trebaju sami dati nalog da im se izvrši korekcija mjesečnog obroka do dana dospijeća mjesečne premije u listopadu. A, onima pak - koji su unaprijed platili premiju obračunat će se preplaćeni iznos o čemu će dobiti obavijest - uz mogućnost umanjenja budućeg iznosa ili povratka preplaćenog novca.

Iz HZZO-a dodaju da će njihovo dopunsko zdravstveno osiguranje i dalje potpuno pokrivati sudjelovanje u svim vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. participacije) te plaćanje participacije od 10 kuna za pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te pri izdavanju lijeka u ljekarni.

Postupno će se zamjenjivati dosadašnje iskaznice dopunskoga zdravstvenog osiguranja, no postojeća iskaznica vrijedit će do dana dostave nove iskaznice na kućnu adresu.