e-Zbornik Dana Marije Jurić Zagorke

e-Zbornik Dana Marije Jurić Zagorke

Sanjin Strukić/PIXSELL

U okviru manifestacije Dani Marije Jurić Zagorke 2015., Centar za ženske studije objavio je prvi elektronički zbornik radova Dana MJZ 2014. Zbornik donosi 17 znanstvenih radova koji kroz Zagorkin književni opus propituju teme građanske intime.

Pod nazivom "Intimno građanstvo, obitelj, brak, spolnost i zakon u povijesnoj i suvremenoj perspektivi" zbornik donosi 17 znanstvenih radova koji kroz Zagorkin književni opus propituju teme građanske intime. Kako se ističe u priopćenjiu, e-Zbornik je objavljen u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ima za cilj omogućiti nova čitanja Zagorke što većem broju zainteresiranih.

Isprepletenost Zagorkinog književnog opusa, novinarskog rada i aktivističko-feminističkog angažmana sa suvremenim društvenim kretanjima pokazala se ključnom u interesu za temu propitivanja intimnog građanstva u njegovim povijesnim i suvremenim transformacijama, pa je jedan od ciljeva objavljivanja e-Zbornika i pokretanje kritičkoga dijaloga u široj javnosti o pitanjima roda i spola, stoji u priopćenju.

U prvom dijelu zbornika predstavljeni su radovi Sanje Milutinović Bojanić, Adriane Zaharijević i Ivane Anić koji pomažu oblikovati širi okvir unutar kojega su smještene pojedinačne studije.

Središnja cjelina zbornika donosi tekstove koji se bave rodom, brakom i domesticitetom u Zagorkinim tekstovima i životnim praksama Kristine Jug, Lidije Dujić, Slavice Trgovac Martan, Slobodana Popratnjaka, Biljane Oklopčić, Lucije Saulić, Snježane Babić, Vildane Pečenković, Nermine Delić i Sandre Prlende.

U trećem se dijelu prate povijesna kretanja i medijske reprezentacije ženskih i bračnih uloga tijekom 20. stoljeća do današnjih dana Ane Rajković, Irene Selišnik, Ane Cergol Paradiž, Barbare Riman, Petre Majdak, Lee Horvat, Marije Ott Franolić, Irine Cheresheve, Vedrana Jerbića i Marijane Janjić.

Znanstvene tekstove recenzirale su Suzana Coha i Marina Protrka Štimec, uredile Lidija Dujić, Lada Čale Feldman, Renata Jambrešić Kirin, Rada Borić, Sandra Prlenda, Anita Dremel i Maša Grdešić, a e-izdanje Zbornika uredila je Ana Pavlić. Za dizajn naslovnice zaslužan je Studio Bilić&Müller.

"Povijesni pregled koji nam omogućuju tekstovi okupljeni u ovom zborniku ukazuje na to da je brak činio okosnicu ženina društvenog položaja čiji 'željezni zagrljaj' one nastoje oslabiti akomodacijom, promišljanjem, otporom odnosno aktivnim djelovanjem. Netipični izbori i prakse izvan heteronormativnog okvira izrazi su žudnje za slobodom združene s potrebom za sigurnošću i partnerstvom", ističe Sandra Prlenda u predgovoru knjizi.