Izmjene GUP-a ponovno bez suglasnosti Ministarstva graditeljstva

Izmjene  GUP-a ponovno bez suglasnosti Ministarstva graditeljstva

Izmjene Generalnog urbanističkog plana ponovno nisu dobile suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koje smatra da dokumentaciju i elaborat GUP-a treba dopuniti i dodatno doraditi.

-Nakon izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju i elaborat GUP-a, vidljivo je da isti treba dopuniti. Iako je nakon provedene ponovne javne rasprave o GUP-u zaprimljen dorađen elaborat, prema dopisu Ministarstva isti treba dodatno doraditi-, stoji u odluci Ministarstva.

To je već drugi puta da je Ministarstvo graditeljstva odbilo predložene izmjene zagrebačkog GUP-a, nakon što je to učinilo i u svojoj prvoj odluci u srpnju.

-U postupku izdavanja suglasnosti na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba, a nakon izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju i elaborat GUP-a, vidljivo je da ga treba dopuniti i izmijeniti-, odlučilo je tada Ministarstvo.

Izmjenama zagrebačkog GUP-a, kojima bi se omogućila izgradnja tzv. Zagrebačkog Manhattana, protive se brojne udruge, urbanisti i arhitekti, oporbeni gradski zastupnici, većina vijeća gradskih četvrti...
Zelena akcija, Pravo na grad i udruga građana Siget zatražili su 6. studenoga od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja da uskrati suglasnost na izmjene GUP-a ustvrdivši da je javna rasprava o novom GUP-u "bila samo farsa".

Udruge ističu kako je javna rasprava "nakaradno provedena" jer je od čak 31.000 pristiglih primjedbi prihvaćeno samo njih 17, koje su uputila gradska tijela ili službe, a nije prihvaćena nijedna primjedba građana, udruga, inicijativa i strukovnih organizacija.

-Grad Zagreb je u procesu donošenja GUP-a počinio niz propusta i pogrešaka zbog kojih stručno i zakonski utemeljena odluka može biti jedino njegovo odbacivanje. U suprotnom, bit će jasno kako se i HNS-ovo Ministarstvo uključilo u dogovor između HDZ-a i Bandića, a zagrebački GUP i interesi građana bit će tu samo kolateralne žrtve-, priopćile su udruge.

Ključan razlog za odbacivanje izmjena GUP-a jest to što zbog "Zagrebačkog Manhattana" nije usklađen s prostornim planom višeg reda - na području igrališta NK Lokomotiva GUP-om se predviđa poslovna i mješovita namjena, dok je u prostornom planu višeg reda to zona rekreacije i sporta, a sličan je slučaj neusklađenosti i s prostorom Zagrebačkog velesajma i Hipodroma, tvrde udruge.