Kada će Zagreb dobiti hospicij?

Kada će Zagreb dobiti hospicij?

Marko Prpic/PIXSELL

U gradskom HSLS-u smatraju da Zagreb nema dovoljno kvalitetnu palijativnu skrb. U Gradu su najavili da imaju u planu osnovati zagrebački hospicij, ali na tome se stalo.

Hospicij je stacionarna ustanova za bolesnike u posljednjoj fazi života, kad liječenje u bolnici nije potrebno, a skrb kod kuće ili u mirovnom domu niju moguća. U Hrvatskoj se zadnjih 15-tak godina osvješćuje ovaj problem te se sve više govori o palijativnoj medicini, palijativnoj skrbi i hospicijskoj skrbi.

Zagreb ima Centar za koordinaciju palijativne skrbi pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući. Centar koordinira rad brojnih udruga koje sa bave palijativnom skrbi, a pri centru je također i posudionica medicinskih pomagala sa limitiranim brojem pomagala na ponudi. Osnovan je jedan Mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Zagreb- centar koji skrbi za cijelo područje grada Zagreba.

HSLS upozorava da je gradska vlast više puta isticala da je u planu osnivanje zagrebačkog Hospicija. Međutim, javnost još nije upoznata kada i gdje će biti otvoren zagrebački Hospicij.

Dr. Krešimir Luetić iz Savjeta za zdravstvo GO HSLS-a Grada Zagreba predlaže da se dio kapaciteta Specijalne bolnice za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici pretvori u moderni hospicij, sa cca 40 stacionarnih kreveta. Bolja skrb bi se osigurala povećavanjem broja mobilnih palijativnih timova na minimalno tri, a bili bi raspoređeni pri svakom gradskom Domu zdravlja.

Inače, suvremeni hospicijski pokret zasnovala je Cicely Saunders s otvaranjem Hospicija Sv. Kristofera u Londonu 1967.  Na tom tragu razvijene europske zemlje dosegnule su zavidnu razinu u području palijativne skrbi.