Kako do jeftinije struje?

Kako do jeftinije struje?

Pojeftinila je elektična energija. Ako vam ovih dana djelatnici HEP-a ne očitavaju stanje brojila zbog obračuna struje, postoje drugi načini kako taj podatak dostaviti HEP-u kako bi ostvarili novu povoljniju cijenu.

Zadnjih dana zabilježen je velik pritisak na besplatne telefonske brojeve Elektre Zagreb 0800 300 401 i 0800 0555. Razlog je prijava očitanja stanja brojila. "No kupci ne moraju brinuti ako ne dostave stanje, naglasio je direktor Elektre Zagreb Željko Šimek u našem programu, "jer će HEP", najavio je, "10. listopada napraviti procjenu što neće biti veliko odstupanje od onoga što će se dostaviti očitanjem. Osim toga dva puta tijekom godine djelatnici Elektre očitavaju stanje brojila."

"S novim obračunom struje računi će realno biti od 7 do 8% niži za one kupce koji će ostati u elektrinom sustavu", istaknuo je Šimek i dodao "kako će kupci dobivati jedan račun. No, oni kupci koji odaberu drugog opskrbljivača će dobivati prvo vrijeme dva računa. U prvom će se naplaćivati utrošena električna energija, a u drugom će se naplaćivati mrežarina. U skorije vrijeme općim aktima će biti propisano da sve bude obračunato na jednom računu."

Šimek je upozorio korisnike elektre da ne nasjedaju lažnim djelatnicima HEP-a koji u ruralnim područjima oko Zagreba nude ugovore za korištenje usluge opskrbe strujom, jer HEP ne posluje na takav način. "Takve akvizitere treba prijaviti policiji," zaključio je Šimek.

Telefonski brojevi na koje možete javiti stanje brojila su:

0800 0555, 0800 300 401, 46 01 301, 46 01 440, 46 01 391, 46 01 306