"Klizi" i u Sesvetama

"Klizi" i u Sesvetama

photo: Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Iako se vrijeme na području Zagreba smirilo, svakoga dana pokrene se neko novo klizište. Ovoga puta, riječ je o Goranecu u Sesvetama. Sve nadležne službe su na terenu.

Gradski ured za upravljanje u hitnim situaicjama poslijepodne je izvijestio o novom klizištu na području grada kojih je sada više od pedeset.

"Budući da ispod klizišta teče potok Goranec, postoji prijetnja od urušavanja stabala i zemljane mase u sam potok. Kako bi se na vrijeme izbjeglo zatrpavanje potoka i poplavljivanje područja Vodoprivreda će provesti mjere sanacije odnosno osloboditi će profil potoka.

Klizište se nalazi na privatnoj parceli na kojoj nema kuća pa nema niti ugroze za stanovništvo. Na tom području nalazi se desetak ranije registriranih klizišta" - ističe se u priopćenju.