125 godina rada poliklinike Fran Mihaljević

125 godina rada poliklinike Fran Mihaljević

R.S.

Godišnje se na 6 kliničkih zavoda i 10 odjela hospitalizira oko 7000 bolesnika i obavi više od 50 tisuća pregleda. U dnevnim bolnicama bilježi se 8 tisuća hospitalizacija te se godišnje obavi oko 2 milijuna dijagnostičkih pretraga u centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” osnovana je u proljeće 1893. godine kao prva Bolnica za kužne bolesti na Zelenom brijegu. Danas je postala vodeća ustanova za infektivne bolesti u Hrvatskoj sa ukupno 630 djelatnika.  

U Klinici je trenutno na specijalističkom usavršavanju iz infektologije 11 doktora medicine, iz pedijatrijske infektologije 6 doktora medicine te jedna liječnica koja obavlja specijalističko usavršavanje iz radiologije. Specijalizaciju iz infektologije u Klinici obavljaju i vanjski specijalizanti iz zdravstvenih ustanova iz Zaboka, Gospića, Siska, Pule, Varaždina, Karlovca, Splita, itd.