Ništa od podizanja cijena školarina na zagrebačkom Sveučilištu!

Ništa od podizanja cijena školarina na zagrebačkom Sveučilištu!

Nikola Čutuk/PIXSELL

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu odlučeno je da se neće promijeniti cijene studiranja, a za Rektorat je izglasano tri posto više novca u odnosu na prošlu godinu. O doktoratu za Bandića nije ni bilo rasprave.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras rekao je nakon sjednice kako nisu niti namjeravali podići tzv. školarine te da je prijedlog raspodjele financijskih sredstava iz programskih ugovora, koje potpisuju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište u Zagrebu, unatoč pogrešnim informacijama plasiranima u medijima, prošao s 43 glasa za i 11 protiv.

Potvrdio je da se neće mijenjati financiranje Rektorata i da će i dalje u sklopu financijskih sredstava imati odgovarajuće transparentne troškove, pri čemu je istaknuo kako su se troškovi za stipendije i komunalne usluge povećali.

Odlukom Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta iz rujna prošle godine u akademskim godinama od 2018./2019. do 2021./2022. utvrđuje se četverogodišnji način i iznos za njihovo programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Za provedbu te odluke osigurava se 1,805 milijarda kuna, to jest 446 milijuna kuna na godinu uz mogućnost povećanja od 100 milijuna kuna, dok se u proteklim razdobljima na godinu izdvajalo od 367 do 389 milijuna kuna, što je prosječno povećanje oko 17 posto.

Kad je riječ o raspravi o dodjeljivanju počasnog doktorata gradonačelniku Milanu Bandiću, rektor Boras je rekao da ta točka nije ni bila predviđena za tu sjednicu te da je ta odluka isključivo u ovlasti Senata.