Nova oprema za zagrebačke vatrogasce

Nova oprema za zagrebačke vatrogasce

Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Zagrebački vatrogasci dobili su od Grada vrijednu opremu za spašavanje iz ruševina i spašavanje s visine. Ona je multifunkcionalna, a najčešće se koristi kod velikih prometnih nesreća. Za to im je poslužio vatrogasni toranj na koji su privezali automobil.

Da bi građanima bilo što jasnije kako se ta  hidraulička oprema koristi, održali su pokaznu vježbu. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih potom je objasnio na koje prepreke nailaze vatrogasci kada se nađu na takvom nepristupačnom terenu.

Ova slika simulira situaciju izlijetanja automobila u nekoj neuobičajenoj situaciji. To može biti s mosta, nadvožnjaka, na parkiralištu ili na kosini na Sljemenu u nekakvu provaliju. To je inače vrlo komplicirana akcija zato što morate osigurati automobil, borite se protiv gravitacije, a alati su dosta teški - pojašnjava Jembrih.

Upozorava da se na puno toga mora paziti, ali i da im upravo ovakve vježbe omogućavaju da se lakše nose s preprekama kada se nađu u stvarnoj situaciji.