Novi direktori u Holdingu

Novi direktori u Holdingu

Patrik Macek/PIXSELL

U petak su dužnosti razriješeni stari i postavljeni novi direktori podružnica i trgovačkih društava. Poslušajte što je o tome za Radio Sljeme rekao šef Holdinga Slobodan Ljubičić

S dužnosti su razriješeni sljedeći direktori i direktorice podružnica i trgovačkih društava:

Ante Cicvarić u podružnici Autobusni kolodvor, Branimir Valašek u podružnici Čistoća, Ivana Krivić u podružnici Zagrebački digitalni grad, Davor Poljak u trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja, Robert Mišeta u podružnici Zagrebparking, Dario Kobešćak u podružnici Tržnice Zagreb, Dubravko Baričević u podružnici ZET, Milan Trbojević u podružnici Zagrebački velesajam, Tada Cigić u podružnici Robni terminali, Ivo Erić u podružnici Upravljanje sportskim objektima, Bruno Lacković u trgovačkom društvu Gradska plinara Zagreb, Igor Pirija u trgovačkom društvu Gradska plinara Zagreb - Opskrba i Boris Guina u trgovačkom društvu Zagrebplakat.

Nakon provedenog natječaja, s današnjim su datumom imenovani sljedeći direktori i direktorice u podružnicama i trgovačkim društvima:

 

MARINA PAVKOVIĆ - ZAGREBAČKI VELESAJAM

Gospođa Pavković je od 2008. do danas član Interdisciplinarnog stručnog tima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao prostorni ekonomist i brand konzultant. Područje njezinog rada je prostorna ekonomika, razvojno programiranje i prostorni branding gradova, područja i regija. Gost je predavač na katedrama za projektiranje i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te također gost kritičar na spomenutim katedrama. Od 2006. do 2007. bila je strateški brand menadžer LUSH-a, Fresh Handmade Cosmetics.Od 1996. do danas je ujedno i poslovni savjetnik Coop grupe. Bila je savjetnica više gradonačelnika hrvatskih gradova (Otočac, Šibenik, Sinj) iz područja prostorne ekonimike, brandinga i urbanog marketinga. Od 1991. do 1995. bila je direktor ART galerije DV Zagreb, a od 1984. do 1990. samostalni referent za vanjsku trgovinu u OTP-u Zagreb.

Gospođa Pavković diplomirala je 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2011. je na doktorskom studiju na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Društveno je angažirana te je od 2010. i članica Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika RH Ive Josipovića.

 

GORDANA POKRAJČIĆ - ZAGREBAČKI DIGITALNI GRAD

Ravnateljicom Ustanove za upravljanje sportskim objektima „Maksimir" imenovana je u ožujku 2005. Odlukom Uprave društva o izmjeni Odluke o osnivanju podružnice iz srpnja 2006. imenovana je direktorom Podružnice Maksimir u sklopu Društva za upravljanje sportskim objektima Zagreb.2007. imenovana je zamjenikom direktora podružnice Upravljanje sportskim objektima Zagreb, a od 2011. do danas radila je također u Zagrebačkom holdingu u Podružnici Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva na radnom mjestu direktora sektora naplate naknada u Sektoru naplate naknada.

Prije zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu radila je u poduzećima Ribnica i Elka. Gospođa Pokrajčić diplomirala je 1991. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

 

ANTE DODIG - GRADSKA PLINARA ZAGREB

U srpnju 2013. godine imenovan je pomoćnikom predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga. Od 2012. do 2013. bio je svajetnik Uprave H1 Telekoma. U Janafu je od 2008. do 2012. obnašao dužnost člana uprave. Tijekom 2007. i 2008. bio je viši savjetnik u Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije. Od 2002. do 2004. bio je direktor Hrvatskog zavoda za telekomunikacije. Dužnost pomoćnika ministra za pošte i telekomunikacije u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza obnašao je od 2000. do 2002. Na radnom mjestu pomoćnika direktora za tehniku i razvoj u tvrtci Promet u Splitu radio je od 1997. do 2000. U Končaru - električni uređaji Split radio je kao rukovoditelj prodaje i rukovoditelj PC postrojenja od 1990. do 1997. Na radnom mjestu rukovoditelja na izgradnji objekata u Radi Končaru - Split radio je od 1985. do 1990. U ATM - Zagreb radio je od 1982. do 1985. kao specijalist za mjernu tehniku.

Gospodin Dodig diplomirao je 1982. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. 2007. magistrirao je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Član je udruženja inženjera i tehničara Hrvatske. Bio je nositelj projekta izrade Izmjene i dopune Zakona o telekomunikacijama 2001. Bio je član radne grupe Vlade RH za II. fazu privatizacije HT-a. Bio je voditelj radne grupe Vlade RH za restrukturiranje Hrvatske pošte. Bio je nositelj projekta izgradnje Janafovog naftnog terminala na Žitnjaku.

 

MIROSLAV JERKOVIĆ - GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA

Gospodin Jerković je karijeru započeo u RO Industrogradnja gdje je četiri godine radio kao referent u Birou za organizaciju. 1985. zaposlen je u Gradskoj plinari Zagreb na mjestu samostalnog referenta unutarnje kontrole i revizije. 1987. postaje šef Službe unutarnje kontrole i revizije. Od 1991. do 1995. radio je u GPZ-u kao šef Službe nabave. Od 1993. do 2002. obnašao je dužnost člana, a kasnije i predsjednika Povjerenstva za plinifikaciju, nabavku roba i ustupanje radova. Od 1995. do 1998. bio je rukovoditelj komercijale, a od 1999. do 2004. direktor Sektora za ekonomske poslove. Polovicom 2004. imenovan je savjetnikom Uprave za ekonomske, pravne i tehničke poslove u Gradskoj plinari Zagreb. Od 2006. do danas bio je zaposlen u podružnici Stanogradnja.

Gospodin Jerković je diplomirao 1985. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U prosincu 2002. položio je ispit za Stečajnog upravitelja.

 

MILJENKO BENKO - ČISTOĆA

Od rujna 2002. zaposlen je u Čistoći na rukovodećem radnom mjestu kao direktor Sektora održavanja, što podrazumijeva organizaciju i kreiranje rada Sektora te koordinaciju s drugim sektorima u podružnici u kreiranju i provođenju poslovne politike podružnice. Sudjelovao je i organizirao informatizaciju Sektora održavanja te je također sudjelovao u uvođenju i ishođenju integriranog sustava za upravljanje kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnišću na radu. Isto tako je sudjelovao u uvođenju biodizela u vozila Čistoće, u projektiranju i izgradnju SOC Jakuševca te ihođenju njegove uporabne dozvole.

Prije zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu, od 1983. do 2002., radio je u poduzećima Elka i Munja na rukovodećim radnim mjestima. Gospodin Benko je završio 1982. studij strojarstva i elektrotehnike u Zagrebu. 2002. položio je stručni ispit pred komisijom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. 2013. izradio je specijalistički rad pri Visokoj školi za sigurnost na temu Mehaničko-biološka obrada otpada u RH.

 

ŠTEFICA MIHALIĆ - VODOOPSKRBA I ODVODNJA

U Gradskom uredu za obrazovanje kulturu i sport zaposlena od 1993. do danas. 2006. imenovana je voditeljicom Odjela za planiranje i održavanje objekata sporta, obrazovanja i kulture. Na ovom je poslu bila zadužena i odgovorna po pitanju planiranja izgradnje objekata i realizaciji investicijskih projekata u vezi s izgradnjom te održavanjem škola i dječjih vrtića kao i ostalih sportskih i kulturnih objekata Grada Zagreba. Od 1995. do 2006. bila je stručni savjetnik za planiranje i održavanje sportskih objekata u Sektoru za sport. U istom je uredu bila zaposlena od 1993. do 1995. kao stručni suradnik za planiranje i održavanje sportskih objekata. Prije zapošljavanja u gradskoj upravi, od 1987. do 1991., radila je kao nastavnica tehničkog odgoja u OŠ „Vukovina".

Gospođa Mihalić je diplomirala 1993. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Članica je Komore inženjera građevinarstva - ovlašteni inženjer građevinarstva (članstvo u mirovanju). Članica je predsjedništva Društva građevinskih inženjera Zagreba te je potpredsjednica Kajak-kanu kluba „Matija Ljubek". Sudjelovala je na više stručnih savjetovanja i međunarodnih skupova.

 

ZDENKA PALAC - TRŽNICE ZAGREB

Od 1993. do danas bila je zaposlena u Zagrebparkingu kao rukovoditelj ureda direktora. Od 1987. Do 1992. bila je zaposlena na radnom mjestu tehnologa u Muzičkoj nakladi Zagreb.

Gospođa Palac diplomirala je 1991. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

 

BOSILJKA GRBAŠIĆ - ZAGREB PLAKAT

Gospođa Grbašić ima dugogodišnje radno iskustvo u gospodarstvi i financijskim institucijama. Specijalizirana je za osiguranja i naplatu potraživanja. Od 1998. do 2005. radila je na radnom mjestu direktora pravnih poslova u Partner banci. U Hrvatskoj poštanskoj banci zaposlena je 2005. do 2011. kao savjetnik Uprave za pravne poslove, pomoćnik direktora u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova te kao izvršni direktor Sektora pravnih poslova.

Gospođa Grbašić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982., a pravosudni ispit položila je 2001.

 

PREDRAG ALEBIĆ - VLADIMIR NAZOR

Od 2010. do 2012. bio je direktor u tvrtci Alan d.o.o. Zagreb. Dužnost člana Nadzornog odbora i izvršnog direktora Generalturista obnašao je od 2000. do 2010. Prije toga je bio direktor u tvrtci Alan d.o.o. u vremenu od 1991. do 2000. Od 1989. do 1991. bio je predstavnik tvrtke Metaloprerada Biograd. Od 1987. do 1989. bio je pomoćnik direktora u tvrci Gaj Zagreb. Od 1975. do 1986. bio je u Padovi predstavnik tvrtke Franchescini.

Gospodin Alebić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1984.

 

DRAGUTIN KOSIĆ - UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Prvo radno iskustvo stekao je na Zagrebačkom aerodromu da bi 1970. otišao na odsluženje vojnog roka. 1971. godine zaposlio se u ZET-u kao tehnolog održavanja. Godinu dana kasnije zaposlio se u tvrtki Sportska dvorana u izgradnji kao pomoćnik nadzornog inženjera za elektrostrojarske radove. 1974. imenovan je u RO Dom sportova rukovoditeljem tehničkog postrojenja. Od 1985. do 2006. radio je na radnom mjestu tehničkog direktora Doma sportova. 2006. imenovan je pomoćnikom direktora za tehničke poslove podružnice Upravljanje sportskim objektima u kojoj radi i danas.

Gospodin Kosić završio je studij za inženjere strojarstva i elektrotehnike 1980. u Zagrebu.

 

MARINA PERIČIĆ- AUTOBUSNI KOLODVOR

Gospođa Peričić ima bogato iskustvo u struci te je od 2006. do  2007.godine bila zaposlena u tvrtki Enex Export-Import kao voditelj prodaje i marketinga, a bila je zadužena za poslove maloprodaje i veleprodaje građevinskog materijala. Od 2007 do 2012. godine radila je kao direktor prodaje i marketinga u tvrtki Degrad u Zagrebu te je bila unaprijeđena na poziciju izvršnog direktora. Radila je također kao direktor marketinga u tvrtki 4 MEDIA EPH.

Gospođa Peričić diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 2004. godine.

 

ANITA UDOVIČIĆ – ZGOS

Od 1995. godine zaposlena je u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a od 2007. godine je bila rukovodeći državni službenik. Bila je na čelu Sektora za održivi razvoj koji u svom djelokrugu ima tri službe i šest odjela. Obavljala najsloženije poslove vezano za koordinaciju i provedbu mjera gospodarenja otpadom (opasnim i neopasnim te posebne kategorije otpada). Izrađivala smjernice za unapređenje sustava gospodarenja opasnim otpadom, planske dokumente gospodarenja otpadom i sanacijama.

Gospođa Udovičić diplomirala je 1994. godine na Geodetskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu.

 

Budući da nitko od kandidata prijavljenih na natječaj nije izabran, članovi Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding imenovani su i direktorima u sljedećim podružnicama: Ivan Tolić u ZET-u, Nike Nodilo Lakoš u Zagrebparkingu i Darija Jurica Vuković u Robnim terminalima. 

U priopćenju Zagrebačkog holdinga stoji  kako su prilikom odabira kandidata za rukovodeća mjesta u podružnicama i trgovačkim društvima Zagrebačkog holdinga, najvažniji kriteriji bili stručnost i radno iskustvo kandidata. Zato su na direktorske pozicije imenovani oni koji iza sebe imaju bogate karijere, o čemu najbolje govore njihovi životopisi. Isto tako vodilo se računa i o omjeru žena i muškaraca koji su imenovani na direktorske pozicije, ali se isto tako, što posebno naglašavamo, vodilo računa o uštedama unutar sustava pa je većina novoimenovanih direktora i direktorica otprije zaposlena u Holdingu ili Gradu Zagrebu, stoji u propćenju Zagrebačkog holdinga.