Novosti u prikupljanju otpada

Novosti u prikupljanju otpada

Patrik Macek/PIXSELL

Gradska je skupština prihvatila novu odluku o javnoj usluzi prikupljanja miješanog gradskog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja ostalog otpada.

Odluka će se početi primjenjivati od 1. srpnja iduće godine jer do tada mora biti donijet podzakonski akt koji regulira to područje, rekao je nestranački zastupnik Vladimir Ferdelji. Dodao je da će se do lipnja iduće godine provoditi pilot projekti pa će se moći ugraditi i poboljšanja, a prijedloge i ideje za poboljšanja treba dostaviti nadležnom Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Prema usvojenoj Odluci, od 1. srpnja iduće godine svako će kućanstvo u stambenim zgradama zakupiti mjesečni volumen vrećica od 60 litara za miješani komunalni otpad te 30 litara za biorazgradivi otpad. Napravi li kućanstvo više otpada od mjesečno zakupljenog, morat će kupovati dodatne vrećice ili veću posudu. Kućanstva koja žive u obiteljskim kućama dobit će kante.

Pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Marijan Maras rekao je da Odlukom definitivno potvrđuju načela zaštite okoliša i jedan izrazito pošten pristup naplate usluge odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada. "Građane se motivira da odvajaju razne vrste otpada. Bit će im dostupna i reciklažna dvorišta i besplatni odvoz glomaznog otpada", rekao je Maras.

Zastupnik Davor Štern (Lista grupe birača nositelja Milana Bandića) pozdravio je tu odluku ali smatra da bi trebalo uvesti i represivne mjere jer se boji da će biti zlouporaba.

Gradski zastupnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog zaključka o osnivanju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, društva s ograničenom odgovornošću. Cilj osnivanja tog društva je uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i pripreme projekta za apliciranje radi dobivanja financijskih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fondova.