Obnovljena Branimirova ulica i postavljena nova rasvjeta na Mirogojskoj

Obnovljena Branimirova ulica i postavljena nova rasvjeta na Mirogojskoj Obnovljena Branimirova ulica i postavljena nova rasvjeta na Mirogojskoj

Iako su brojni radovi na cestama našega grada još uvijek u tijeku, rezultate nekih već možemo vidjeti. I to u Branimirovoj ulici, gdje su završeni radovi od Svetica do Mandlove, a u Mirogojskoj ulici postavljena je nova javna rasvjeta.

Dva kilometra južnog kolnika Branimirove ulice doživjela su obnovu vrijednu dva milijuna kuna. Što je sve obuhvaćeno radovima koji su trajali posljednjih 5 dana objasnio je pomoćnik direktora za tehničke poslove Zagrebačkih cesta Josip Turković. Izvršili smo frezanje asfalta u količini od 15 tisuća kvadratnih metara, ugradili smo dva nova sloja asfalta - nosivi i habajući, u ukupnoj količini 2 tisuće 600 tona, zamijenili smo sve teške kanalske poklopce i slivničke rešetke - negdje oko 60 komada, obnovili smo horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te mislim da sada više neće biti gužve.

Novo ruho dobila je i Mirogojska cesta, od raskrižja s Ksaverskom cestom do raskrižja s Alejom Hermana Bollea, na kojoj je dotrajala rasvjeta zamijenjena novom. Voditelj gradskog odjela za održavanje javno-prometnih površina, javne rasvjete i klizišta Mario Miljavac rekao je kako su za 600 tisuća kuna postavljena 32 stupa s ekološki prihvatljivom rasvjetom. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji postojeće rasvjete koja je bila zastarjela, zamijenjena je LED rasvjetom koja je ekološki puno prihvatljivija i tako smo smanjili potrošnju električne energije na pola u odnosu na prethodno stanje. Također, rasvjeta je usmjerena prema dolje, dakle smanjili smo onečišćenje vezano za životinjski svijet.

Do danas je za obnovu prometnica Grad utrošio više od 20 milijuna kuna, a do kraja ljeta očekuje nas još mnogo radova, pa će točan iznos koji će Grad uložiti u tu svrhu biti poznat tek početkom školske godine.