Od danas na dužnosti novi rektor

Od danas na dužnosti novi rektor

Davor Visnjic/PIXSELL

Prof. dr. sc. Damir Boras, dosadašnji dekan Filozofskog fakulteta, od danas je rektor Sveučilišta u Zagrebu. Na toj je funkciji zamijenio prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša koji je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao od 2006. godine. Mandat novoga rektora traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2018.

Damir Boras maturirao je 1970. godine u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1974. na Elektrotehničkom fakultetu (današnji Fakultet elektrotehnike i računarstva),  na smjeru Radiokomunikacije, a doktorirao 1998. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske znanosti.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1984. Tijekom posljednjih petnaestak godina obnašao je brojne dužnosti, među ostalima bio je potpredsjednik Znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, predstojnik i utemeljitelj Katedre za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske  znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta, vanjski član dvaju saborskih odbora, i dr.  Za novog je rektora Sveučilišta u Zagrebu izabran na sjednici Senata koja je održana 15. travnja 2014.

Pred Borasom su brojni izazovi, a - možda najvažniji - jest vratiti Zagrebačko Sveučilište na uglednu Šangajsku listu 500 najboljih svjetskih sveučilišta. Osim toga, Boras smatra da potrebe tržišta ne mogu biti glavni kriterij određivanja upisnih kvota:

"Ja smatram da država ima pravo reći koliko treba stručnjaka i to treba platiti, ali neka nam ne zabrani onda da, onima koji žele studirati, da dođu na te studije, također".