Otvorena studentska izložba fotografija i foto eseja!

Otvorena studentska izložba fotografija i foto eseja!

R.S.

Ova sad već tradicionalna izložba, desetu godinu za redom, organizira se sa željom da se pokažu najbolji studentski radovi nastali u sklopu kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima.

U sklopu kolegija, studenti imaju zadatak samostalno obraditi neku temu (ili ideju) i prikazati je u formi foto eseja sa ukomponiranim zvukom.

Kao forma vizualnog izražavanja sa velikom dozom osobnosti, foto esej predstavlja vrlo individualan oblik izražavanja ideja, misli, emocija i impresija.

- Tema je slobodna, pa je i rezultat dosta šarolik, no pruža dobar uvid u različitost viđenja i interpretacija stvari i osoba koje nas okružuju - naglasila je voditeljica kolegija profesorica Maja Strgar Kurečić.

Na izložbi izlažu: Marina Brajković, Ivan Goran Žunar, Mateja Puhalo, Edita Keškić, David Kampić, Matea Hari, Dora Ajduković, Matea Goričanec, Renè Švigir, Emil Šimik.