Počelo prebrojavanje roda

Počelo prebrojavanje roda

Ivica Galovic/PIXSELL

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode sedmu godinu zaredom poziva sve ljubitelje prirode na prebrojavanja roda. Ova godina posebno je važna, ističu, jer se prebrojavanje provodi u cijeloj Europi. Građani u ovoj akciji mogu biti vrlo korisni jer pomažu da se ova vrsta detaljno prati kako bi se što bolje zaštitila.

U prebrojavanju će se koristiti obrazac propisan od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode koji predviđa obilazak u dva navrata, zato što se za velik broj naselja mora nedvosmisleno ustanoviti posjeduju li gnijezdo bijele rode ili ne.

Bijele rode se nakon seobe od oko 15.000 km i prevladavanja mnogih opasnosti s kojima se na tom putu susreću vraćaju na vlastita gnijezda, gdje predstavljaju jedan od najvažnijih indikatora stanja u kojem se nalazi naš okoliš. Naime, jedan par roda hrani sebe i svoje mlade u dobro očuvanim vlažnim livadama u blizini većih i manjih vodotoka, ribnjaka i jezera. Gdje se nalaze do sada poznate lokacije bijele rode gnijezde možete vidjeti na interaktivnoj karti.

U ovim aktivnostima sudjelovati može svatko, dovoljno je pogledati kroz prozor kuće, automobila, autobusa ili vlaka, na putu na posao, školu, prijateljima ili rodbini. U Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode ističu da će cijeniti sve informacije iz koje dobiju i iz naselja koja nisu na karti, pa čak i ako nemaju gnijezdo bijele rode. Informacije treba slati na darkopod@gmail.com ili na 091/7295-891.