Predstavljena strategija urbane aglomeracije Zagreb

Predstavljena strategija urbane aglomeracije Zagreb

r.s.

U Gradskoj je skupštini predstavljena strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine. Glavni cilj ovog golemog projekta je još jače povezivanje Zagreba s dijelovima Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Područje Grada Zagreba i današnjih županija u njegovu okružju imalo je tijekom povijesti različite prostorne obuhvate i administrativno-teritorijalne granice.

U želji da se okupi prostor koji medusobno najintenzivnije komunicira i uspostavi učinkovitiji dijalog kao temelj za zajedničko planiranje održivoga i integriranog razvoja Grad Zagreb je na temelju Zakona o regionalnom razvoju pokrenuo postupak strateškog planiranja održivoga urbanog razvoja uspostavom Urbane aglomeracije Zagreb po uzoru na brojne europske države.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020 godine planski je dokument politike regionalnog razvoja kojim su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje Zagreb u svrhu jačanja njegovih razvojnih potencijala.

Devet je strateških projekata uključeno u strategiju: Integrirani prometni sustav cijelog prostora, program Sava, Tračnička veza između Zagreba, zračne luke i Velike Gorice, Greenway-državna biciklistička ruta, regionalni centar za turizam i ugostiteljstvo, obrtničko-poduzetnički centar, sveučilišni kampus Borongaj, žičara Sljeme i projekt javne rasvjete Newlight.

Za razvojne projekte već je izdvojeno milijardu kuna, a dio novca trebao bi se osigurati iz europskih razvojnih fondova. Među prvim projektima koji bi uskoro mogli biti realizirani, prema riječima pročelnice Sanje Jerković jest žičara Sljeme.

Naime, sve su dozvole i suglasnosti ishođene. Javna nabava za izvođača radova je okončana te bi radovi uskoro trebali krenuti.