"Propala" Marohnićeva čeka javnu nabavu

"Propala" Marohnićeva čeka javnu nabavu

photo: Radio Sljeme

Nakon što je sinoć propalo još 30 metara asfalta u Marhonićevoj, gdje vozači od svibnja izbjegavaju dvije goleme rupe, postavilo se pitanje - što se čeka sa sanacijom?

"Zagrebačke ceste" sinoć su ogradile kritično područje, međutim, ne mogu riješiti problem jer se čeka provedba postupka javne nabave. Treba zamijeniti cijeli kolektor ispod Marohnićeve, rekla nam je glasnogovornica "Vodoopskrbe i odvodnje", Ana Glavan:

"Obzirom da se tu radi o opsežnoj sanaciji, Vodoopskrba i odvodnja nije u mogućnosti izvesti sanaciju vlastitim kapacitetima zbog zahtjevnih i složenih uvjeta izvedbe te se odmah pristupilo izradi tehničke dokumentacije za hitnu sanaciju kolektora. Tehnička dokumentacija je izrađena u cijelosti i proslijeđena Uredu za javnu nabavu."

Zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek u našoj je emisiji "Zagrebi po Zagrebu" rekla kako nije upoznata s detaljima o Marohnićevoj, ali svi ugovori o javnoj nabavi dolaze k njoj na potpis:

"Ja bih predložila, kako ne bi možda dizali paniku oko nečega gdje panike nema, da na teren izađu nadležne službe, da sagledaju situaciju, da utvrde o čemu se radi, da li je sanacije te ulice bila - bilo u programu malih komunalnih akcija ili većih komunalnih radova i, naprosto, da se taj problem riješi."