SUVAG-u moderan uređaj za dijagnostiku

SUVAG-u moderan uređaj za dijagnostiku

Tomislav Miletic/PIXSELL

U poliklinici SUVAG u rad je pušten suvremeni digitalni EEG uređaj vrijedan 250 000 kuna. Uređaj kojim se planira povećati protok pacijenata i podići razina dijagnostike, služi snimanju moždanih aktivnosti i određivanju neuorološke zrelosti.

Digitalni uređaj vrijedan 250.000 kuna unaprijedit će kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora Poliklinike, a isporučen je temeljem ugovora o nabavi koji su zaključili Grad Zagreb kao naručitelj i Bioelektronika iz Zagreba kao isporučitelj.

Poliklinika SUVAG, u kojoj se provodi zdravstvena zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji, unatrag 20 godina provodi EEG pretrage, ali su novim uređajem pružene veće mogućnosti koje će po riječima ravnateljice značajno olakšati funkcioniranje, povećati protok pacijenata i podići razinu dijagnostike.

Uređaj će, kazala je ravnateljica Poliklinike Adinda Dulčić, omogućiti precizniju neurološku i neuropedijatrijsku dijagnostiku, a rezultat će poslužiti kao temelj za usmjeravanje rehabilitacijskih postupaka čime će se još ranije omogućiti uključivanje djece, ali i odraslih u zajednicu.

Preko odjela logopedije godišnje prođe preko 2000 pacijenata, a Poliklinika dnevno obuhvati 1300 pacijenata. Ne treba svima njima neurološka obrada ali većini da, posebice djeci s govorno-jezičnim teškoćama, rekla je Dulčić. Kandidati za tu pretragu nisu samo djeca jer je sve više mlađih odraslih osoba ponajviše nakon moždanog udara, koji je postao značajan rizični čimbenik i za radno sposobnu populaciju.

Gradonačelnik Milan Bandić, koji je uređaj pustio u rad, poručio je da u toj ustanovi nema politike jer se tu rade dobra djela.