U metropoli vas prati više od 50 tisuća kamera!

U metropoli vas prati više od 50 tisuća kamera!

Sanjin Strukic/PIXSELL

Grad Zagreb trenutno posjeduje 4000 kamera za videonadzor. Kada se tom broju pridodaju kamere u privatnom i poslovnom vlasništvu broj "digitalnih očiju" penje se na više od 50 000! Operateri video nadzora moraju dobiti adekvatnu obuku u zaštiti privatnosti građana koja se ne smije ugroziti.

Jedan od takvih programa organiziran je u "Poslovnom učilištu Integralna sigurnost i razvoj", a koliko je problematičan pravni okvir video nadzora govori Alen Ostojić predavač i predsjednik Hrvatske Udruge Managera Sigurnosti.

Hrvatska nema zakon o video-nadzoru. Taj zakonodavni okvir je potpuno fragmentiran. Pa onda to područje video-nadzora uređuje: zakon o zaštiti osobnih podataka, zakon o zaštiti novčarskih ustanova, zakon o privatnoj zaštiti, zakon o zaštiti na radu, zakon o radu...  To nije dobro i to je nešto što treba mijenjati na nacionalnoj razini,  pa možda je to dobar put da upravo grad Zagreb koji ima ogroman broj kamera,  tako nešto i pokrene.