Uskoro natječaj za subvencioniranje stambenih kredita

Uskoro natječaj za subvencioniranje stambenih kredita

Duško Marušić/PIXSELL

Bliži se početak utrke za subvencionirane stambene kredite za koje će država plaćati pola rate prve četiri godine. Otvorene su ponude banaka, a koje od njih zadovoljavaju uvjete, bit će poznato za dva tjedna. Ako sve bude po planu, javni natječaj za zainteresirane građane bit će objavljen 1. rujna.

Dvanaest banaka krenulo je u utrku za klijente koji žele subvencionirane stambene kredite. No, prvo treba provjeriti koje banke zadovoljavaju uvjete. "One koje pristanu na efektivnu kamatnu stopu ispod 3,75 posto. Znači limit je 3,75 posto kamata te da naprave planove otplate tako da bi građani mogli svjesno ulaziti u takve ugovorne odnose", objašnjava Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Iz državnog proračuna bit će odobreno 17 i pol milijuna kuna, a prema procjenama to bi moglo biti dovoljno za 1500 zahtjeva. Visina kredita ograničena je na 100 tisuća eura , a rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. U Vladi kažu kako će "učiniti sve da taj financijski paket bude povoljan za mlade obitelji i da se nastavi subvencioniranje na ovakav način". 

Dodajmo da stanovi u izgradnji neće biti obuhvaćeni ovim natječajem, jer se aplicirati može jedino na već završene stanove. Utrka starta 1. rujna, kada se očekuje javna objava natječaja. No, do tada svi zainteresirani moraju pripremiti potrebnu dokumentaciju.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita predavat će se u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a o samom početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama. Zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja neće se razmatrati.   

Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN odobrava je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banki.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se za godinu dana, a za svako rođeno ili posvojeno dijete produljuje za dvije godine. 

Potrebna dokumentacija

  • preslika osobne iskaznice
  • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  • preslika zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
  • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  • javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću ili da u vlasništvu imate samo jedan stan ili kuću koju prodajete radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.