Uskrsni je ponedjeljak

Uskrsni je ponedjeljak

Uskrsni je ponedjeljak dan kršćanske svetkovine. Slavi se dan nakon Uskrsa. U našoj je zemlji, kao i mnogim državama svijeta službeni blagdan.

Na taj dan u crkvama se spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika. Naime, nakon uskrsnuća učenici su Isusa sreli na putu iz Jeruzalema u obližnji Emaus, gdje su ga prepoznali u lomljenju kruha. Zbog toga se na taj dan mise slave u mnogobrojnim svetištima, gdje se povezuju hodočašće i odmor. 

Uskrsno vrijeme, dodajmo traje sljedećih 50 dana, sve do Duhova.