Zagrebačka županija od 2017. sigurna od poplava

Zagrebačka županija od 2017. sigurna od poplava

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

U prostorijama Zagrebačke županije predstavljen je petogodišnji plan izgradnje i uređenja objekata za zaštitu od poplava na području županije.

Predstavili su ga župan Stjepan Kožić i predstavnici Hrvatskih voda. Planira se uložiti 380 milijuna kuna, čime će općine i gradovi na području županije biti puno sigurniji. U zaštitu od poplava nije se ulagalo 30 godina, a od 2010, nakon velikih poplava, uložen je 61 milijun kuna. Ove godine problema s poplavama su imali stanovnici s područja sliva rijeka Save, Kupe, Česme i Glogovnice podsjetio je župan Stjepan Kožić. Petogodišnji plan izgradnje i uređenja objekata za zaštitu od poplava od 2013. do 2017. Hrvatske vode obećale su realizirati neovisno o realizaciji već dulje najavljivanog HEP-ovog projekta Zagreb na Savi.

Današnji sastanak sa Zagrebačkom županijom je nastavak naših kontakata sa županom i načelnicima općina i gradonačelnicima. Danas smo prezentirali petogodišnji plan ulaganja u dogradnju zaštitnih objekata na području Zagrebačke županije. Naravno sve je to vezano uz Savu. Ono što je započeto nakon 2010, nakon katastrofalne poplave, a ponukani i recentnim događanjima od prije mjesec dana - prezentirali smo plan ulaganja u visini od 380 milijuna kuna u dogradnju i rekonstrukciju postojećih nasipa. Vjerujemo da će sustav obrane od poplava biti tada dovoljno siguran, rekao je Andrino Petković iz Hrvatskih voda.