Zagrebačka županija sufinancira razvojne turističke projekte

Zagrebačka županija sufinancira razvojne turističke projekte

Županija je raspisala je javni natječaj na koji se do 15. rujna mogu javiti zainteresirani za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za takve projekte, prihvatljive za financiranje iz fondova EU.

Iz Zagrebačke županije priopćili su da će subvencionirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju i proširenje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta: hotela, aparthotela, motela, pansiona, prenoćišta, hostela, kampova, ruralnih kuća, kuća za odmor i iznajmljivanje, ugostiteljskih objekata. Sufinancirat će se i projekti za proširenje turističke ponude odnosno za izgradnju sportskih terena za tenis, mini golf i drugih igrališta, ali i spa i wellnes centara, tematskih putova te zabavnih i drugih sadržaja.

Na natječaj za subvenciju, koja može iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 50 tisuća kuna, mogu se javiti fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Zagrebačke županije ako se bave ugostiteljsko- turističkom djelatnošću i predlažu izradu razvojnih turističkih projekata na području Zagrebačke županije.

Sve informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci dostupni su na službenoj web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr.