Zagrebačka županija udrugama za zaštitu okoliša daje 200.000 kuna

Zagrebačka županija udrugama za zaštitu okoliša daje 200.000 kuna

Davor Visnjic/PIXSELL

Na natječaj se mogu javiti udruge koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji te aktivno djeluju na njenom području, a upisane su u Registar Udruga Republike Hrvatske kao udruge za zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po jednoj udruzi iznosi 5.000 kuna, a najveći 40.000 kuna, priopćeno je danas iz Zagrebačke županije.

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije. Prioritet kod dobivanja sredstava imat će programi i projekti koji će provoditi aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te educirati i promicati životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada).

Također, prednost će imati projekti koji će uključivati škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Popunjeni obrazac za prijavu programa i projekata te potrebna dokumentacija trebaju se dostaviti na adresu - Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10 000 Zagreb s naznakom "Prijava programa zaštite okoliša i prirode - NE OTVARAJ". Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr.