Zdravstveno veleučilište prelazi na višu razinu

Zdravstveno veleučilište prelazi na višu razinu

Foto:Zdravstveno veleučilište

Prema uzoru na Rijeku i Split, i Zdravstveno veleučilište u Zagrebu u sljedeće 4 godine bit će uzdignuto na sveučilišnu razinu, tj. postat će Fakultet zdravstvenih studija

Time bi više od 4 tisuće studenata, koji studiraju na 6 specijalističkih profila Zdravstvenog veleučilišta, u budućnosti imali veću mogućnost nastavka studiranja na nekom od sveučilišnih studija, a diplome bi im nakon završenih studija bile izjednačene s diplomama sveučilišnog studija. Suprotno nagađanjima, nema namjere Ministarstva da ono bude pripojeno Medicinskom fakultetu u Zagrebu, točnije budući Fakultet zdravstvenih studija zadržat će svoju autonomnost.