Zrak u Zagrebu danas je bio najzagađeniji na svijetu!

Zrak u Zagrebu danas je bio najzagađeniji na svijetu!

Borna Filić/PIXSELL

Prema švicarskoj stranci IQ Air, koja uspoređuje kvalitetu zraka u svijetu, poslije 16 sati zrak u našem gradu bio je najzagađeniji na svijetu. Razine lebdećih čestica PM 10 bila je tolika da je bila opasna za zdravlje respiratornih bolesnika.

Mjerna stanice Hrvatskog zavoda za okoliš i prirodu zabilježile su rekordnu vrijednost od 402,13 mikrograma po kubnom metru.

- Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji - rekla je načelnica sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a Cleo Kosanović

- Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine. Naime, zbog kondenziranja određenih onečišćujućih plinova, vodene pare i svega što se izbacuje u atmosferu, kad su uvjeti kao sada da je hladno, čestice se zadržavaju pri tlu i ne raspršuju se u atmosferu te dolazi do veće koncentracije -

Još je nepoznat izvor onečišćenja, no pretpostavlja se da je riječ o prirodnom onečišćenju iz Sahare, ustvrdila je  Kosanović te naglasila da su takve pojave uglavnom kratkotrajne.