Frekvencije emitiranja programa

Frekvencije emitiranja programa
Objekt Frekvencija
Sljeme 88,1
HRT – Radio Sljeme - Kontakt

Adresa: Prisavlje 3, 10000 Zagreb

e-adresa: radio_sljeme@hrt.hr

Tajništvo: 634 32 58

Program: 616 70 04

SMS: 091 802 0000

Besplatni prometni telefon: 0800 88 10

Besplatni info telefon: 0800 88 15