Hrvatski radio

Radio Sljeme

"Podivljali" računi Toplane u siječnju - zašto?

24.02.2016.

16:49

Autor: Anamarija Knezović Kaurić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Mnoge građane, koji se griju na Toplanu, šokirali su iznosi za grijanje za siječanj. Iznenađenje je tim veće što ih je većina ugradila razdjelnike topline - za koje su mislili da će račune sniziti - a dogodilo se upravo suprotno.

Posljednjih dana u redakciju nam stiže sve više pritužbi građana o astronomskim računima za siječanj.
  
"Za stan od 62 kvadrata dosadašnji računi iznosili su cca 400kn, dok za 1. mjesec dobili su račun od 805 kn, uz obrazloženje: 400kn po kvadraturi te jos 400kn kao kazna jer razdjelnici nisu bili ugradjeni na vrijeme."
 
"NE razdjelnicima, to je obična pljačka cijele nacije, u Europskoj uniji to nije obavezno, tko želi nek izvoli, onaj koji je taj zakon uveo, dobio je veliku lovu, i dalje jaj ga briga za nas sirotinju. Račun za grijanje za prošli mjesec iznosio je meni za 54 kvadrat 490.- Kn, a daa imam razdjelnik bio bi najmanje stoposto veći, a mirovina mi iznosi 2.300."
 
"Mislim da je stvar u tome što se novim pravilnikom kojim se stavila obveza postave razdjelnika modificirao i način obračuna donošenja topline DO toplinskih stanica. Zato su računi veći. A sa konkretnim razdjelnicima se utječe u manjem postotku na ukupan račun. Gubici HEP-a su novim pravilnikom prebačeni na građane."
 
U HEP-Toplinarstvu o razdjelnicima ne žele govoriti jer "nisu donosili zakon i pravilnik, nego ih samo provode, a jedini su na udaru". Međutim, direktor Ivica Martinek poslao nam je odgovore na konkretna pitanja koje prenosimo u cijelosti: 

1. RAZLOG ZBOG KOJEG SU RAČUNI ZA 01/2016 VIŠI U ODNOSU NA RAČUNE ZA 12/2015

Prema službenim podacima DHMZ-a prosječna temperatura za grad Zagreb u siječnju 2016. iznosila je 1,3 °C, a za mjesec prosinac 2015. prosječna temperatura za grad Zagreb iznosila je 3,2°C, što pokazuje da je mjesec siječanj bio za 1,9°C hladniji od mjeseca prosinca 2015. Navedeno je automatski rezultiralo većom potrošnjom toplinske energije.

Obzirom na navedeno, računi za isporučenu toplinsku energiju za mjesec siječanj 2016. viši su u odnosu na račune za mjesec prosinac 2015. jer su vanjske temperature zraka u siječnju 2016. bile niže u odnosu na prosinac prethodne godine, što je utjecalo i na količinu toplinske energije isporučene krajnjim kupcima, koja je očitana na mjerilima toplinske energije.

2. RASPODJELA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Za manji dio krajnjih kupaca u približno 80 zgrada spojenih na toplinske sustave HEP-TOPLINARSTVA, koji imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije (kalorimetre) za svoj stambeni/poslovni prostor obračunava se zajednička potrošnja toplinske energije.

Naime, u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15), članak 33. stavak 4. (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15), članak 15. stavak 3. (dalje u tekstu: Pravilnik) za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo toplinske energije, koji ima ugrađeno zasebno mjerilo toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu, potrošnja toplinske energije samostalne uporabne cjeline sastoji od:  

•          potrošnje toplinske energije očitane na zasebnom mjerilu toplinske energije i

•          dijela zajedničke potrošnje (zajednička potrošnja je potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije umanjena za ukupnu potrošnju toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije).

U skladu s navedenim, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. raspodjeljuje zajedničku potrošnju (ZP) na samostalne uporabne cjeline u takvim zgradama/građevinama temeljem udjela očitanja potrošnje toplinske energije samostalne uporabne cjeline na zasebnom mjerilu toplinske energije u zbroju očitanja zasebnih mjerila toplinske energije svih samostalnih uporabnih cjelina u obračunskom razdoblju (model MEG).

Primjena raspodjele i obračuna zajedničke potrošnje toplinske energije utječe na visinu mjesečnih troškova za toplinsku energiju, međutim, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, krajnji kupci su dužni podmirivati sve troškove isporučene toplinske energije, a koja je očitana na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

3. UGRAĐENOST RAZDJELNIKA I MJERILA

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću toplinskom energijom opskrbljuje približno 94.000 samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajednička mjerila toplinske energije, koje u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije do propisanih rokova trebaju imati ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike) ili mjerila toplinske energije (kalorimetre) te uređaje za regulaciju odavanja topline (radijatorske ventile).

Zaključno s 01./2016. razdjelnici topline su ugrađeni u ukupno 51.615 samostalnih uporabnih cjelina, a mjerila toplinske energije (kalorimetri) su ugrađena u 6.480 samostalnih uporabnih cjelina spojenih na toplinske sustave HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.

4. ZADOVOLJSTVO KRAJNJIH KUPACA TOPLINSKE ENERGIJE NAKON UGRADNJE RAZDJELNIKA

Ukupna količina isporučene toplinske energije očitana na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici u većini zgrada koje su ugradile razdjelnike se smanjila u odnosu na razdoblje prije ugradnje ovih uređaja.

Međutim, iako se nakon ugradnje razdjelnika ukupna potrošnja toplinske energije na nivou cijele zgrade u pravilu smanji, ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila ne garantira automatski uštedu energije i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan/poslovni prostor u koji su razdjelnici ugrađeni – neki vlasnici stanova i poslovnih prostora dobiju manje, neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune prije ugradnje razdjelnika.

Na potrošnju toplinske energije pojedinog stana/poslovnog prostora utječu: 

•  Način ponašanja suvlasnika (podešavanje termostata na radijatoru, prozračivanje prostorija, držanje prozora otvorenih na kip i sl.)

•  Položaj i karakteristike stana/poslovnog prostora - veću količinu toplinske energije će potrošiti prostori na sjevernoj strani, zadnjem katu zgrade, iznad nezagrijanih garaža ili prolaza, prostori s lošom izolacijom i nekvalitetnom stolarijom.

Prvih par mjeseci nakon što krajnji kupci uđu u obračun po razdjelnicima topline HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. zaprima povećani broj reklamacija na visinu računa za toplinsku energiju. Naime, krajnji kupci često očekuju da će samom ugradnjom razdjelnika smanjiti svoje mjesečne troškove, bez da su promijenili način na koji raspolažu energijom, poboljšali izolaciju, stolariju i sl. i bez obzira na činjenicu što se njihov prostor možda nalazi na tzv. nepovoljnom mjestu u zgradi (sjeverna strana, zadnji kat itd). 

Bitno je naglasiti da razdjelnici nisu uređaji čijom ugradnjom se automatski postiže ušteda energije i niži računi za toplinsku energiju, već oni krajnje kupce motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i financijskih ušteda.

5. PRIMJENA KOREKCIJSKOG FAKTORA

Za krajnje kupce toplinske energije koji nisu ugradili razdjlenike, a njihov stambeni/poslovni prostor je spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije na kojem je većina suvlasnika ugradila razdjelnike, primjenjuje se korekcijski faktor isporučene toplinske energije, koji iznosi 2.

Primjena korekcijskog faktora 2 znači da se na navedene krajnje kupce od ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije, putem matematičke formule raspodijeli 100% više isporučene toplinske energije u odnosu na količinu toplinske energije koja bi im pripala prema udjelu površine njihovih stambenih/poslovnih prostora u ukupnoj površini svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije. 

Korekcijski faktora isporučene toplinske energije nije uvelo HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., nego je isti propisana Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15), kojeg je donijelo Ministarstvo gospodarstva, a obavezne su ga primjenjivati sve toplinarske tvrtke u Republici Hrvatskoj.

 

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.