Hrvatski radio

Radio Sljeme

Zašto Zagreb opet smrdi?

08.11.2022.

14:57

Autor: AKK, Radio Sljeme

Smetlište na Jakuševcu

Smetlište na Jakuševcu

Foto: Marko Prpić / Pixselle

Zagrepčane je i jutros probudio nesnosan smrad. Dvojbe već dugo nema - širi se s odlagališta otpada na Jakuševcu. Otkako su građani, novim načinom odvajanja otpada, počeli revnije izvajati biootpad, smrad je postao sve učestaliji i jači. Iz Grada poručuju - sve je u granicama normale. Donosimo opsežan odgovor iz Grada.

Bijeli Zagreb grad danas jako smrdi.


- Situacija je jutros bila katastrofalna. Ja radim u Vukovarskoj i ovdje nam još uvijek smrdi u hodniku. Nama prodire to kroz stolariju u stanove. Mene pluća peku još uvijek. / To je užasno. Znači, smrad je uvijek prisutan, samo ovisi u kojem smjeru puše vjetar. -


Mirela Mikić Muha i Ratko Bedeković stanuju u Dugavama, odnosno na Jakuševcu, dvama zagrebačkim kvartovima koji su u bliskom dometu odlagališta otpada. Već se godinama bore za bolju kvalitetu zagrebačkog zraka koji se, naročito u posljednja dva mjeseca kažu, dodatno pogoršao. Razlog vide u kombinaciji novog načina odlaganja otpada i kompostani koja, kaže Mikić Muha:


- Ona nije namijenjena za kućni biootpad. Kućni biootpad treba predavati privatnim oporabiteljima tako dugo dok grad Zagreb ne napravi svoju, specijaliziranu kompostanu. Ono na Jakuševcu to nije. -


S njom se slaže i Ratko Bedeković:


- Kompostana ima kapacitet 30 tona dnevno, a prema našim saznanjima, od 90 do 120 tona dnevno dolazi biootpada. Od toga najveći dio završi gore na brdu.-


Iz resornog Gradskog ureda za gospodarstvo poručuju da su sumporovodik, merkaptani, amonijak i metanal, odnosno tvari neugodna mirisa, u okviru dopuštenih, njihove satne i dnevne koncentracije redovito se kontroliraju, a najviše pritužbi dobili su s Borovja i Savice. Problem komposta trebao bi trajno biti riješen novom kompostanom koja bi trebala biti u Novskoj. Projektna dokumentacija je završena, a uskoro ide prijava za europske fondove, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević:


- U isto vrijeme smo pokrenuli različite postupke kako bismo smanjili bilo kakve neugodne mirise koji su, još jednom ponavljam, uvijek bili u okviru vrijednosti koje su dozvoljene zakonom. -


Tomašević tvrdi da smradu doprinose ilegalne farme svinja na Jakuševcu čiji se broj smanjio s dvadeset na njih pet, a još su tri pred zatvaranjem. Kako god bilo, građani očekuju zatvaranje Jakuševca do kraja mandata ove gradske uprave.


Na naš upit, iz Grada su odgovorili opsežnim dopisom koji prenosimo u cijelosti:


- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku klasificira tvari (sumporovodik, merkaptani, amonijak i metanal) čiji prelazak propisanih, graničnih vrijednosti koncentracija u zraku može narušiti kvalitetu življenja zbog dodijavanja mirisom.

Pojava tih tvari u zraku mjerljiva je u zoni utjecaja poznatih izvora onečišćenja, a vlasnici/korisnici takvih izvora dužni su prema obvezi iz Zakona o zaštiti zraka osigurati praćenje kvalitete zraka. Slijedom ove obveze, na području Grada Zagreba praćenje razina onečišćenosti zraka obavlja se u zoni utjecaja odlagališta otpada na mjernoj postaji posebne namjene - MP Jakuševac i u zoni utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, na mjernoj mreži od pet mjernih postaja posebne namjene - MM CUPOV.


S obzirom na položaj naselja Borovje i Savica, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje analizirao je rezultate praćenja kvalitete zraka na MP Jakuševac. Informacijski sustav zaštite zraka (koji vodi MINGOR) je zakonom propisan, službeni informacijski sustav za prikupljanje podataka o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku za cijelu RH, pa tako i Zagreb. Podaci iz ISZZ se objavljuju na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.html).

Pregledom izvornih podataka sa MP Jakuševac o izmjerenim satnim i dnevnim koncentracijama onečišćujućih tvari u razdoblju od 4. listopada do 3. studenog 2022. razvidno je da nisu evidentirana prekoračenja propisanih, graničnih vrijednosti za tvari neugodna mirisa.


Sve prijave građana, kao i nadzori vezani uz onečišćenje okoliša u nadležnosti su inspekcije zaštite okoliša Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Grad Zagreb je zaprimio ukupno pet pritužbi (prijava) građana koji su se odnosili na osjet neugodnih mirisa u naselju Borovje i Savica, na koje se očitovalo isti dan, u okviru nadležnosti i djelokruga rada nadležnog gradskog ureda.

Navedene pritužbe su dostavljene na znanje i rješavanje inspekciji zaštite okoliša Državnog inspektorata.


Podružnica Čistoća na odlagalištu Jakuševec uredno vodi svu propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom, obavlja djelatnost sukladno ishođenoj dozvoli i pozitivnim zakonskim propisima. Sav otpad koji dnevno dolazi na odlagalište je ugrađen i prekriven dnevnom prekrivkom. Također, kontinuirano se prikuplja, zbrinjava i obrađuje odlagališni plin na plinskom postrojenju. Crpljenje, obrada i zbrinjavanje odlagališnog plina i dnevno prekrivanje provodi se kontinuirano, prema projektnoj dokumentaciji i pravilima struke. Stručni nadzor uredno prati izvedbu radova kao i provedbu mjera za sprečavanje širenja neugodnih mirisa te isti potvrđuje da nema odstupanja u provedbi. Vezano za kakvoću zraka, tijekom proteklih nekoliko mjeseci nisu zabilježena prekoračenja satnih i dnevnih graničnih vrijednosti parametara praćenja na mjernoj postaji za praćenje kakvoće zraka. Podsjećamo, podaci o kvaliteti zraka i koncentracijama parametara praćenja javno su dostupni na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Postaja Jakuševec).


Podružnica Zrinjevac upravlja kompostanom Jakuševac, te se proces kompostiranja vodi sukladno važećim dozvolama, u okviru godišnjeg kapaciteta. Dozvolom za obavljanje djelatnosti i Okolišnom dozvolom propisani su procesni postupci, te praćenje procesnih parametara, koji su bili u dozvoljenim granicama, te se proces odvijao bez zastoja u radu strojeva. Dodatno su korišteni i efektivni mikroorganizmi kojima su se tretirale kompostane hrpe u intenzivnoj fazi kompostiranja kako bi se ubrzao proces i spriječila pojava neugodnih mirisa. Gotovi kompost koji se je u količini od 2000 t kao višak nalazio na platou, podijeljen je građanima. 


Također, izvršena su i Okolišnom dozvolom propisana mjerenja karakterističnih mirisa sa kompostane koja su stavljena na uvid pri inspekcijskom nadzoru, i koja se obavljaju dva puta godišnje. Zadnje mjerenje obavljeno 1.,2. i 3.08.2022. pokazalo je da je rasprostranjenost mirisa lokalnog karaktera te se nije proširila na poslovno-stambene objekte okolnih naselja.

Prema tumačenju smjernica za kvalitetu zraka Svjetske zdravstvene organizacije, granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari (plinova) u zraku niže su od vrijednosti koje su štetne po zdravlje ljudi.


Grad Zagreb, sukladno svojim ovlastima i nadležnostima propisanima Zakonom o zaštiti zraka, osigurava mjerenje i praćenje kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, koordinira i provodi mjere zaštite zraka propisane gradskim planovima i programima te izrađuje i redovito objavljuje izvješća o njihovoj provedbi (https://eko.zagreb.hr/zrak/134).

Neugodni mirisi su do sada bili u okviru vrijednosti koje su dozvoljene Zakonom.

Mjere zaštite zraka usmjerene na izvore onečišćenja zraka tvarima koje dodijavaju neugodnim mirisom definirane su Programom zaštite zraka Grada Zagreba u razdoblju od 2022. do 2026.


Potrebno je napomenuti kako u neposrednoj blizini Jakuševca postoje i drugi potencijalni izvori odnosno onečišćivači, kao što su farme svinja. Od početka mandata ove gradske uprave, broj svinja, koje su se držale ilegalno, suprotno odluci Skupštine, u toj gradskoj četvrti smanjio se s 1500 na 100. Broj farmi smanjio se sa više od 20 na oko 5, a 3 su pred samim zatvaranjem. I na tom planu radimo da se neugodni mirisi na tom dijelu grada uklone. -

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.

Emisija

Zagrebački dnevnik

"Zagrebački dnevnik" središnja je informativna emisija Radio Sljemena. Donosi najvažnije vijesti iz našeg grada, ali i šire okolice - središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Svakoga dana u 16.10 budite uz sljemensku frekvenciju i možete biti sigurni da je sve što u njemu čujete provjereno i aktualno.

Poslušajte u Slušaonici