20. pjesnička priredba "Ča, more, judi"

20. pjesnička priredba "Ča, more, judi"

Nikolina Bogdanić, 6. razred, Stari Grad

U sklopu Marulićevih dana u Nečujmu na otoku Šolti održana je 20. pjesnička priredba "Ča, more, judi" s literarnim radovima učenika petnaestak osnovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije. Prvu nagradu osvojila je Nikolina Bogdanić iz Starog Grada, drugu Luka Emanuel Vidović iz Visa, a treću

Mia Martinić iz Solina.

Vijenac na kuću u kojoj je na početku 16. stoljeća boravio Marko Marulić i pisao svoj spjev "Juditu" položio je ravnatelj Festivala Marulićevi dani Goran Golovko, a donačelnik općine Šolta Željko Zlendić kazao je da je općina otkupila tu kuću te će je urediti za kulturne programe.

Kako se ove godine obilježava 450. obljetnica objavljivanja spjeva "Ribanje i ribarsko prigovaranje" Petra Hektorovića, koji je u čast Marula brodio u Nečujam, sudionici skupa su posjetili i Hektorovićev Tvrdalj u Starom Gradu na otoku Hvaru, gdje ih je ravnatelj Muzeja Aldo Čavić upoznao sa životom i djelom tog velikog renesansnog plemića, književnika i arhitekta.  

Na plovidbi između Nečujma i Šolte u brodu učenici su govorili svoje stihove, a nastupila je i Karla Bojić, učenica splitske OŠ Lučac, koja je za tekst "Strani jezici" osvojila treće mjesto na nedavnom Dječjem Pričiginu u Splitu. Pjevala je ženska učenička klapa Maestral iz splitske OŠ Visoka.

Osnovna škola grohote objavila je i zbornik radova 20. ČA, MORE, JUDI.

Goran Golovko

Željko Zlendić

Nikolina Bogdanić

Pričigin Karla Bojić 2018

Komentari