22. obljetnica međunarodnog priznanja RH

22. obljetnica međunarodnog priznanja RH

"Današnji dan - 15. siječnja 1992. - bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu, četrnaestostoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana" - poručio je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u obraćanju naciji 15. siječnja 1992.

22.-ga je obljetnica međunarodnog priznanja neovisnosti Hrvatske.

15. siječnja 1992. Hrvatsku su neovisnost priznale članice Europske unije, a Njemačka, koja je uz Vatikan imala ključnu ulogu u tom procesu, uspostavila je i diplomatske odnose s našom zemljom.

Republika Hrvatska postala je međunarodno priznata država, no Domovinski je rat bio u jeku, a gotovo trećina zemlje bila je pod okupacijom tadašnje Jugoslavenske vojske i srpskih pobunjenika.

Na svoje, tada priznate granice, Hrvatska je izišla tek nakon završetka mirne reintegracije istočne Slavonije i Podunavlja, šest godina kasnije.

 Dva dana prije EU-a, 13. siječnja 1992., Hrvatsku je priznala Sveta Stolica, no Vatikan je priznanje Hrvatske i Slovenije najavio još 20. prosinca 1991., posebnim dokumentom kojim se odredio prema hrvatskom i slovenskom zahtjevu za diplomatskim priznanjem. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. objavila da radi na hrvatskome međunarodnom priznanju. Dan nakon Vatikana, Hrvatsku je priznao San Marino.
Tijekom tog 15. siječnja 1992. uslijedila su i priznanja Velike Britanije, Danske, Malte, Austrije, Švicarske, Nizozemske, Mađarske, Norveške, Bugarske, Poljske, Italije, Kanade, Francuske, Španjolske, Portugala, Irske, Luksemburga i Grčke. Dan poslije to su učinile i Argentina, Australija, Češka, Čile, Lihtenštajn, Novi Zeland, Slovačka, Švedska i Urugvaj.
Do kraja siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo još sedam država - Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija.
Potom su, među ostalima, uslijedila i priznanja Rusije (17. veljače), Japana (17. ožujka), SAD-a (7. travnja), Izraela (16. travnja, iako su diplomatski odnosi uspostavljeni tek pet i pol godina kasnije), te Kine (27. travnja).
Prva azijska država koja je priznala Hrvatsku bio je Iran (15. ožujka 1992.), a afrička, Egipat (16. travnja 1992.).

Komentari