35. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

35.  Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

održava se u Splitu se od 8. do 12. travnja. HPPŠ je seminar sa svrhom trajne edukacije pedijatara, liječnika školske, opće i obiteljske medicine i suradničkih struka, te medicinskih sestara, u zaštiti djece. Predavači na Školi su pozvani nastavnici hrvatskih i inozemnih medicinskih fakulteta.

Očekuje se oko 500 sudionika iz Hrvatske i država u regiji.

Na programu ovogodišnjeg seminara su slijedeće teme:

  1. ENDOKRINOLOGIJA

  2. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

  3. ALERGOLOGIJA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA

Svečano otvaranje Škole je u ponedjeljak, 8. travnja 2019 u Hotelu President u Splitu, Starčevićeva 1, u 8,30 sati.

Komentari