4. Hvar Etno Festival "Drugi dom"

4. Hvar Etno Festival "Drugi dom"

Od danas do 9. 7. do 17. 7. 2018. u Humcu i Grapčevoj špilji na otoku Hvaru održat će se 4. Hvar Etno Festival "Drugi dom". Tema Drugog doma (Second Home) satkana je oko poveznice povijesti pastirskog naselja Humca i Grapčeve špilje s problematikom turističke gentrifikacije

te pojmova umjetničkog nomadizma, migracija i privremenog boravka. Implementacijom teme u kontekst Etno Hvar Festivala, kroz istraživanje i ko- kreaciju u formatu umjetničkih rezidencija te prezentaciju procesa i rezultata u formatu festivala, započet će istraživanje novih ekonomskih modela baziranih na suradnji umjetnika i lokalne zajednice.

Festival je osmišljen kao kulminacija promišljanja i kolaboracija orijentiranih prema revitalizaciji i valorizaciji baštine Humca i Grapčeve spilje, putem aktivne suradnje umjetnika i lokalne zajednice pri istraživanju lokalne povijesti, čime se na suvremeni način dotičnim lokalitetima daje nova vrijednostž

Ove godine se na festivalu susreću i dva EU kulturna projekta - European Music Incubator i MagiC Carpets - čime Hvar Etno Festival dobiva i značajnu internacionalnu dimenziju. 

U ponedjeljak dolaze gosti, u utorak su prvi programi: 

10.07. UTORAK │TUESDAY

20:00 KNJIGA BUDUĆNOSTI │ BOOK OF FUTURE, Paulina Almeida

Suradnici: učenici drugog razreda Osnovne škole Jelsa, Daniela Lučić, Mirna Cvrlje, Maja Vukić, Frane Abramović, Tin Dožić │ Collaborators: students of 2nd grade primary school Jelsa, Daniela Lučić, Mirna Cvrlje, Maja Vukić, Frane Abramović, Tin Dožić

Otvaranje izložbe │ Opening of the exhibition │ MUZEJ │ MUSEUM

Ovo je knjiga budućnosti koju su predvidjeli učenici drugog razreda Osnovne škole Jelsa 2018. godine. Za predviđanje budućnosti koristili su različite tehnike, jednako drevne kao i suvremene, a pri izradi knjige im je pomagala portugalska umjetnica Paulina Almeida. Ona se pojavila u jelšanskoj knjižnici kao suradnica u realizaciji Etno Hvar festivala, a Knjiga budućnosti propituje temu festivala: drugi dom u prošlosti, sadašnjosti, budućnosti…

Ovaj se program odvija u sklopu projekta Magic Carpets, podržanog od strane programa Kreativna Europa.

This program is happening in the frame of Magic Carpets project, supported by Creative Europe programme.

 

22:00 DOMAĆI │ SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre, otvaranje festivala│ Gathering around the fire, opening of the festival│ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

11.07. SRIJEDA │WEDNESDAY

18:00 – 20:00 ZAČARANI KRUG │ MAGIC CIRCLE, Jakov Rubinić & Marija Plenković

Vođena šetnja s od sela do špilje uz posjet izložbama, instalacijama, umjetnicima u rezidenciji │ Guided walk from the village to the cave including the visit to artists in residence, exhibitions, installations │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

 

19:00 BILJNO SLJEPILO │ PLANT BLINDNESS, Vitar Drinković

Tehnički asistent ǀ Technical assistant: Igor Brkić

 

Opening of the exhibition│ Otvaranje izložbe │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

Plant blindness (biljno sljepilo) termin je kojeg su 1998. godine stvorili James Wandersee i Elizabeth Schussler. Oni definiraju biljno sljepilo kao „nesposobnost viđenja i primjećivanja biljaka u svojem okružju“. Iako je ljudska vrsta potpuno međuovisna s biljnim svijetom, gotovo simbiotski, ipak ih se, kao i planet na kojem živimo, uzima zdravo za gotovo. Biljke vide, komuniciraju, prilagođavaju se, pamte, dišu, kreću se i razmjenjuju informacije na način koji je drugačiji, ali opet vrlo sličan našem. Interaktivna instalacija je posrednik u komunikaciji između čovjeka i biljke. Biljka je senzorima spojena na Arduino i RGB reflektore. Arduino detektira mikro promjene u električnom potencijalu biljke te prikazuje te promjene kao promjenu boje svjetla iz reflektora u prostoriji. Na ovaj način trenutna reakcija biljke je vidljiva kada ju se dodirne.

 

Plant blindness is a term that was introduced in 1998 by James Wandersee and Elizabeth Schussler. They define plant blindness as “the inability to see or notice the plants in one's own environment”. Despite being completely codependent with the plant world, almost symbiotically, we still take them, as well as the planet live on, for granted. Plants see, communicate, adapt, memorize, breathe, move, exchange information in a way that is different yet so similar to ours. The interactive installation serves as a mediator in communication between humans and plants. The plant is connected through electrodes to an Arduino and RGB reflectors. The Arduino measures micro changes in the electrical potential of the plant and shows these changes as changes in the color of the light in the room. In this way the plant immediate reaction is seen when it is touched.

 

 

22:00 DOMAĆI │ GOOD SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre│ Gathering around the fire │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

 

12.07. ČETVRTAK │ THURSDAY

 

18:00 – 20:00 ZAČARANI KRUG │ MAGIC CIRCLE, Jakov Rubinić & Marija Kamber

Vođena šetnja s od sela do špilje uz posjet izložbama, instalacijama, umjetnicima u rezidenciji │ Guided walk from the village to the cave including the visit to artists in residence, exhibitions, installations │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

 

20:00 KUĆA POSO / TRAŽIM SMJEŠTAJ ZA SEZONU │ HOUSE WORK / SEARCHING FOR THE ACCOMMODATION DURING THE SEASON, Ana Kovačić

 

Opening of the exhibition │ Otvaranje izložbe │ SOUVENIR SHOP

 

Kuća poso / Tražim smještaj za sezonu je instalacija sobe kroz koju umjetnica priča priču o svom iznajmljivačkom poslu te apsurdnostima ispreplitanja vlastitog umjetničkog djelovanja u suživotu s poslom od kojeg može zaraditi novac, a koji znači i neimanje doma. Prema tome, rad govori i o seljenju kao načinu života te o Humcu kao prenoćištu za tjedan dana u sezoni 2018.

 

House work / Searching for accommodation during the season is an installation of the room through which the artist is telling a story about her renting business and absurdities of the interweaving of her work as an artist and other work which makes her earn for a living, but also makes her dislocated, without a home. So work is also talking about migratory lifestyle and Humac as her lodging for one week in the season 2018.

 

 

22:00 DOMAĆI │ GOOD SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre│ Gathering around the fire │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

13.07. PETAK │ WEDNESDAY

 

18:00 – 20:00 ZAČARANI KRUG │ MAGIC CIRCLE, Jakov Rubinić & Karmen Krasić Kožul

Vođena šetnja s od sela do špilje uz posjet izložbama, instalacijama, umjetnicima u rezidenciji │ Guided walk from the village to the cave including the visit to artists in residence, exhibitions, installations │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

 

20:00 OD VENERE DO MJESECA │ FROM VENUS TO THE MOON, Barbara RAAD

Prezentacija rada u nastanku │Work in progress showcase │GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

Drugi dom je dom izvan tijela, drugi dom je u zvijezdama, zvijezde kazuju izbor budućnosti, budućnost donosimo mi, mi smo crveno i bijelo, crveno i bijelo se stalno izmjenjuje, izmjena je života i smrti, život i smrt su faze, faze su Mjeseca, Mjesec vodi ljubav s bikom, Venera stoji nad svime. Od Venere do Mjeseca je prostorna instalacija u nastanku, njezina finalna pojavnost sve će nas iznenaditi.

 

Second home is home outside the body, second home is in the stars, stars proclaim the source of the future, future is made by us, we are red and white, red and white is constantly interchanging, interchange is life and death, life and death are phases, phases are of the Moon, the Moon makes love to the bull, Venus is above it all. From Venus to the Moon is a spatial installation in progress, its final appearance will surprise us all.

 

 

22:00 DOMAĆI │ GOOD SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre│ Gathering around the fire │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

 

14.07. SUBOTA │ SATURDAY

 

18:00 – 20:00 ZAČARANI KRUG │ MAGIC CIRCLE, Jakov Rubinić & Maja Vukić

Vođena šetnja s od sela do špilje uz posjet izložbama, instalacijama, umjetnicima u rezidenciji │ Guided walk from the village to the cave including the visit to artists in residence, exhibitions, installations │ GRAPČEVA SPILJA│ GRAPČEVA CAVE

 

 

21:00 KARTOLINE │ POSTCARDS

Autor koncepta │Concept author: Igor Bezinović; Redatelji │ Directors: Igor Bezinović, Hrvoslava Brkušić, Katerina Duda, Ivana Pipal, Ante Zlatko Stolica i Darovan Tušek

 

Projekcija filma │ Film screening │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

Na ovogodišnjim Kartolinama predstavit ćemo vam 12 petominutnih audiovizualnih portreta malih hrvatskih mjesta – abecednim redom to su: Blato (Korčula), Bol (Brač), Gornja Stubica (Zagorje), Lokve (Gorski kotar), Mojman (Istra), Prezid (Gorski kotar), otok Susak, Štrigova (Međimurje), Šušnjevica (Istra), Tounj (ogulinski kraj), Vrboska (Hvar) i Ždala (Podravina). Iako se sva navedena mjesta nalaze unutar granica Hrvatske, govor njihovih mještana vrlo je nerazumljiv jer se uz svima njima govori osebujnim dijalektima hrvatskog jezika ili na stranim jezicima. Autor koncepta serije je Igor Bezinović, redatelji serije su mladi i relativno mladi autori: Igor Bezinović, Hrvoslava Brkušić, Katerina Duda, Ivana Pipal, Ante Zlatko Stolica i Darovan Tušek. Snimatelji su Mario Pućić i Jurica Marković, montažerka je Hrvoslava Brkušić, a producentica je Anita Bastašić. Mockumentary serija Kartoline nastala je u produkciji Studija Pangolin za Odjel dokumentarnih sadržaja HTV-a.

 

On this year's Kartoline we will present 12 five-minute audiovisual portraits of small Croatian villages – alphabetically: Blato (Korčula), Bol (Brač), Gornja Stubica (Zagorje), Lokve (Gorski kotar), Mojman (Istra), Prezid (Gorski kotar), otok Susak, Štrigova (Međimurje), Šušnjevica (Istra), Tounj (ogulinski kraj), Vrboska (Hvar) i Ždala (Podravina). Although all these places are located within the boarders of Croatia, the language spoken in them is almost incomprehensible because they are using dialects of Croatian language, or foreign languages. The author of the concept is Igor Bezinović, and the directors are young and relatively young authors: Igor Bezinović, Hrvoslava Brkušić, Katerina Duda, Ivana Pipal, Ante Zlatko Stolica and Darovan Tušek. Filming: Mario Pućić and Jurica Marković; montage: Hrvoslava Brkušić; production: Anita Bastašić. Mockumentary series Kartoline is created in the production of Studio Pangolin for the Documentary department of HTV.

 

21:45 HUMAC, SKICA ZA KARTOLINU │ HUMAC, A SKETCH FOR THE POSTCARD, Katerina Duda

Video skica Humca za mockumentary Kartolina │ A video sketch of Humac for the Kartolina mockumentary | GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

Humac je skica za audiovizualni portret mjesta po konceptu mockumentaryja Kartoline, 12 petominutnih portreta malih hrvatskih mjesta. Autor koncepta serije je Igor Bezinović, a prvih 12 epizoda nastalo je u produkciji Studija Pangolin za Odjel dokumentarnih sadržaja HTV-a.

 

22:30 SECONDA CASA, Tommaso Rolando & Giovanni Paolo Bonfiglio

Suradnja | Collaboration: Pavlica Bajsić Brazzoduro & Tin Dožić

Audio – vizualni performans │Audio - visual performance │GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

Ostatkom vatre kroz riječ, zvuk i sliku, kući je dana druga šansa: ona koja joj omogućuje da ispriča svoju priču, prepriča, prekroji i nanovo stvori dimenzije bajki prošlosti pred svojim ognjištem, vraćajući u misli sve živote, radosti i tragedije koje su se od njoj odvile te svoj životni vijek odživjele u njezinim odajama.

Ovaj se program odvija u sklopu projekta European Music Incubator, podržanog od strane programa Kreativna Europa.

This program is happening in the frame of European Music Incubator project, supported by Creative Europe programme.

 

 

23:30 DISCOHERNIA

Koncert │ Concert │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

Discohernia prenosi "noise" kroz intrigantni glazbeni vokabular. Bend je nastao slučajno za potrebe filmskog ostvarenja, a čine ga Aljoša (bubanj), Cak (bass, vokal, 100 pedala), Beuc (synthesizers) i Stipe (truba, vokal). Bend stimulira herniju s vrstom plesne glazbe (disco), a kroz žestoke ritamske sekcije te psihodeliju kombiniraju trance, funky, jazz, disco relaksacije.

 

Discohernia is translation „noise“ through intriguing musical vocabulary and eclectic style, that transforms in live concerts into spontaneous and unpredictable fusion. The band was founded by accident for the needs of a movie, and is composed by Aljoša (drums), Cak (bass, vocals, 100 pedals), Beuc (synthesizers) and Stipe (trumpet, vocals). The band stimulates hernia with disco dance music, and through fierce rhythm sections and psychedelic sound they combine trance, funk, jazz and disco relaxation.

 

 

01:00 DJ set │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

15.07. NEDJELJA │ SUNDAY

 

18:00 – 20:00 ZAČARANI KRUG │ MAGIC CIRCLE, Jakov Rubinić & Božana Damjanić Majdak

Vođena šetnja od sela do špilje uz posjet izložbama, instalacijama, umjetnicima u rezidenciji │ Guided walk from the village to the cave including the visit to artists in residence, exhibitions, installations │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

 

21:30 HOMMAGE TO MARIN & JURE FRANIČEVIĆ, Zbor Stella Maris Hvar │ Choir Stella Maris

Koncert │ Concert │ CRKVA │CHURCH

 

Mješoviti zbor "Stella Maris Hvar" dio je istoimenog glazbeno-scenskog udruženja koje uspješno djeluje od 2002. godine. Zbor izvodi raznolik repertoar, a posebnost i prepoznatljivost je upravo u autorskim skladbama na dijalektu tj. stihovima pjesnika otoka Hvara koje je Vinka Šurlin uglazbila i priredila za ovaj zbor.

 

The mixed choir "Stella Maris Hvar"is part of a theatrical musical company which has been performing successfully since 2002. The choir has a very varied repertoire, including classical, arrangements of light and popular music, also negro spirituals. The features poems in musical arrangements created by Vinka Šurlin for the choir, showcasing the choir's special, recognizable individuality. Most of the poems are written in local dialects by poets from the Island of Hvar.

 

 

22:30 POKOJA RIČ I POKOJA NOTA OBO KRATKEN ČOVIČJEN VIKU, Sara Renar

Suradnici │Collaborators: Živa rič

 

Zvučni performans │ Sound performance │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

Kratki performans u formi kolaža: glazbena podloga suvremene reinterpretacije tradicije otoka Hvara i Humca susreće se s novom i nešto starijom poezijom istog prostora. Izvode: mještani Hvara (govore poeziju), Sara Renar (glazbena improvizacija) i otok Hvar (ambijentalni zvukovi prostora).

 

A short performance in the form of collage: musical background of contemporary re-interpretation of the tradition of the island of Hvar and Humac meets with the new and older poetry of the same area. Performing: residents of Hvar (speaking poetry), Sara Renar (musical improvisation) and the island of Hvar (ambiental sounds of the surrounding spaces).

 

 

16.07. PONEDJELJAK │ MONDAY

 

20:00 BUBA U UHU │ A BUG IN THE EAR, Pavlica Bajsić Brazzoduro & Tommaso Rolando

Suradnici │ Collaborators: Tin Dožić, Paolo Giovanni Bonfiglio, Tatjana Mateša, Marko Jozić

 

Zvučna šetnja │Soundwalk │ CRKVA │ CHURCH

 

Pozvani ste da u šetnju ponesete svoje mobilne uređaje i slušalice. Nakon što na mobitele uploadate plodove naše zvučne žetve na prvoj postaji, bit ćete ostavljeni da sami lutate, tražeći druge postaje, dok vam na uho šapuće glas i dok time doživljavate Humčev zvučni pejzaž na posve drugačiji način. Ali oprez, pazite da vam buba ne iskoči iz uha I pojavi se iznenada pred vašim očima.

 

You are invited to bring your mobile phones and headphones. After loading your mobiles with the fruits of our sound harvest at the station 1, you will be left to walk alone looking for other stations while following the whispering voice in your ears and experience the Humac soundscape and landscape in a different way. Be careful that the bug doesn’t jump out from your ear and appear suddenly in front of your eyes.

 

Ovaj se program odvija u sklopu projekta European Music Incubator, podržanog od strane programa Kreativna Europa.

This program is happening in the frame of European Music Incubator project, supported by Creative Europe programme.

 

 

21:45 DJELEM DJELEM, Edina Husanović & Open House Hvar, Vrisnik

Audio - vizualni i plesni performans│ Audio – visual and dance performance │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

Djelem Djelem je desetominutni performans, sačinjen od plesa i zvuka gitare, baziran na pjesmi Djelem Djelem, koja je poznata kao romska himna i koja obuhvaća ideju lutanja, putovanja, pokreta, teme koje su prepletene s temama Drugog doma, migracija, modernog nomadizma i stvaranja alternativnih domova.

 

Djelem Djelem is a 10 min performance, featuring dance and guitar, based on the song Djelem Djelem. The song is widely known as a Romani hymn, and it encapsulates the idea of roaming, travelling, movement. The theme of Second Home relates also to the idea of migration, modern nomads, migrants or refugees who either must create another home, or choose to create other homes.

 

 

22:00 DOMAĆI │ GOOD SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre │Gathering around the fire │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

 

17.07. UTORAK │TUESDAY

 

18:00 – 20:00 IMMORTELLE, Paulina Almeida

Suradnici │Collaborators: Jakov Rubinić, Sanja Brebrić & Plesni Kristal, Frane Abramović, Barbara RAAD, Tatjana Mateša, Marko Jozić

 

Performans │Performance │ GRAPČEVA SPILJA │ GRAPČEVA CAVE

 

Vođena šetnja u drevne futurističke rituale plemena Humca. Avanture gdje je sve moguće u istraživanju o zadnjim preživjelim pripadnicima IMMORTELLE plemena. Pleme IMMORTELLE je prvotno bilo osnovano nakon istraživanja s vodičem Jakovom, uslijed tragova kojeg su ostavile Amazonke svojom svakodnevicom na zemlji. Imao je priliku susresti se s njima zbog posvećenosti prema očuvanju spilje i putova koji do nje vode. Sada i nama daje priliku da ga slijedimo i, tko zna, možda susretnemo jednog od posljednjih preživjelih IMMORTELLEA.

 

Oni su brzi ratnici, mogu skočiti s vrha planine u dubine mora.

Jašući konje i sakupljajući prinose duhovima spilje, koju posjećuju svaki dan.

Ostanite uključeni i možda ćete biti odabrani da susretnete jednog od posljednjih čudesnih ratnika i čak možda postanete IMMORTELLE ratnik i sami...

 

A guided tour into the ancient futuristic tribal lands of Humac. An adventure were everything can happen in the research of the last surviving people from IMMORTELLE tribe. The tribe IMMORTELLE was first found after the research of our guide Jakov, following traces left by this Amazons on their daily existence on the lands. He had the chance to encounter them due to his dedication on preserving the cave and the path that lead to it. Now he offers us the chance to follow him and, who knows, to encounter one of the last existing IMMORTELLES.

 

They are fast warriors, that can jump from the mountain top to the sea.

Riding horses and collecting offers for the cave spirits, that they visit every day.

Stay tuned and maybe you can be chosen to encounter one of these last wonder warriors, and who knows, become yourself an IMMORTELLE hero....

 

Ovaj se program odvija u sklopu projekta Magic Carpets, podržanog od strane programa Kreativna Europa.

This program is happening in the frame of Magic Carpets project, supported by Creative Europe programme.

 

 

22:00 DOMAĆI │ GOOD SPIRITS OF HOME

Okupljanje oko vatre, zatvaranje festivala│ Gathering around the fire, closing the festival │ GLAVNI TRG │ MAIN SQUARE

 

22.30 UJEDINJENA PLEMENA ǀ TRIBES UNITED, Vodorige (Sundari & Luche) & Michelle Sorensen

Fire Show, Tribal Dance │ GRAPČEVA SPILJA | GRAPČEVA CAVE

Sundari i Luche zajedno nastupaju i kreiraju vatrene performanse od 2013. godine, a djeluju preko zagrebačke udruge Natya - Zvuk tijela. Nastupali su na različitim manifestacijama i eventovima diljem Hrvatske i Europe, od srednjovjekovnih i rimskih događaja do različitih glazbenih događanja te uličnih festivala. Rekviziti koje koriste su: mačevi, štap, lepeze, prsti, svijeće, bič te vatrena suknja. Sundari i Michelle Sorensen su instruktorice i plesačice Tribal Fusion stila plesa koji bi se mogao opisati kao spoj orijentalnog plesa sa urbanim i suvremenim plesom s naglaskom na izolacijama i muzikalnosti.

Sundari and Luche have been performing together since 2013 and are working under the Zagreb organisation Natya – Sound of body. They performed in different manifestations and events all over Croatia and Europe, from medieval and roman happenings to different music events and street festivals. The props they are using are: swords, fans, sticks, fingers, candles, whips, fire skirts. Sundari and Michelle Sorensen are dance instructors and Tribal Fusion dancers which can be described as a meeting of orental dance with urban and contemporary dance, with te accent on isolation and musicality.

 

 

Komentari