4. Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu

4. Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu

4. Međunarodni kongres povijesnih gradova održava se od 20.-23. ožujka 2018. u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin i Grada Solina u hotelu President Solin. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom „Meet, share & build“.

Cilj skupa je potaknuti susrete („Meet“ koncept) čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu („Share“ koncept) kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije („Build“ koncept).

Po drugi put će se, u okviru Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, dodijeliti u tri kategorije međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda. Kategorije u kojima se nagrade dodijeljuju su:

1) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine.

2) POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno povijesne baštine.

3) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI ITINERAR

U privitku je Program 4. kongresa.

Komentari