730 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

730 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

Prema rezultatima upisa studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija u akademskoj godini 2015./2016. na Sveučilištu u Splitu je za jesenski rok ostalo slobodno 730 mjesta, od čega 374 na sveučilišnim studijima. Što se tiče sveučilišnih studija, sve kvote su popunjene na Kineziološkom fakultetu, Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije i Medicinskom fakultetu, dok je na ostalim sastavnicama Sveučilišta ostalo pokoje slobodno mjesto za jesenski rok. Najviše slobodnih mjesta ostalo je na Umjetničkoj akademiji i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Veći broj upisanih studenata u odnosu na prošlu godinu bilježi, primjerice, Pomorski fakultet. Na prediplomskim stručnim studijima ostalo je mjesta na svim sastavnicama koje ih izvode, osim na FGAG-u. Najmanje mjesta za jesen ostalo je na Ekonomskom fakultetu, a najviše na Upravnom studiju Pravnog fakulteta - priopćili su iz Sveučilišta u Splitu.

Komentari