Bol će odlučivati o plaži Zlatni rat

Bol će odlučivati o plaži Zlatni rat

Vijećnici županijske skupštine donijeli su odluku o povjeravanju ovlaštenja općini Bol za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu Zlatni rat u Bolu. Naime, općina Bol podnijela je zahtjev koji joj dopušta pravilnik o koncesijama da lokalna zajednica provede postupak odabira koncesionara.

Ovo je prvi slučaj da je iskorištena ta mogućnost uz suglasnost Splitsko-dalmatinske županije. Vijećnici su također poništili Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u uvali Bene. Odluka je donesena nakon što je Stručno županijsko povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru dalo pozitivno mišljenje za poništenje koncesije.

Županijska skupština

Komentari