Burićeva knjiga "Trogirski distrikt u srednjem vijeku"

Burićeva knjiga "Trogirski distrikt u srednjem vijeku"

Predstavljanje knjige Tončija Burića “Trogirski distrikt u srednjem vijeku do 1537. godine” održat će se u dvorištu Muzeja grada Trogira u utorak, 27. srpnja 2021. godine u 21 sat. Knjigu će predstaviti dr. sc. Fani Celio Cega, u ime Muzeja grada Trogira,

dr. sc. Miroslav Katić, u ime Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, prof. emeritus dr. sc. Ivo Babić i autor dr. sc. Tonči Burić.

Knjiga “Trogirski distrikt u srednjem vijeku do 1537. godine” u izdanju Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika na 320 stranica donosi pet poglavlja Trogir – postanak i razvoj grada, Distrikt grada Trogira, Granice Distrikta, Prostorna struktura distrikta (u svjetlu povijesnih i arheoloških izvora) i Arheološka slika distrikta po kategorijama nalazišta bogato opremljenih grafičkim prilozima, fotografijama i kartama.
 
 

Komentari