Cesta preko Stupice ponovno u prometu

Cesta preko Stupice ponovno u prometu

Hrvatske ceste jutros su za promet otvorile dionicu državne ceste 512 Makarska - Ravča, predio Stupica, u punom profilu, koja je sanirana nakon odrona. Radovi su vrijedni 47 milijuna kuna (bez PDV-a). Dionica državne ceste Makarska – Ravča obnavljala se u dva navrata, odnosno u dvije faze. Prva je bila od sredine travnja do početka srpnja 2011., a druga od početka veljače ove godine do danas.

Komentari