Četvrti put "Marinković nas spaja" na Visu

Četvrti put "Marinković nas spaja" na Visu

Memorijalna zbirka 'Ranko Marinković' Vis organizirala je četvrto izdanje manifestacije "Marinković nas spaja" od 4. do 7. travnja 2019. godine u Visu i Komižu, a u programu su nastupili srednjoškolci iz četiri hrvatske škole koji su s profesorima proučavali odjeke Marinkovićeva "Kiklopa".

Reportažni zapis sa skupa na otoku Visu snimio je Bogoljub Mitraković

 

poziva Vas na četvrto izdanje manifestacije

 

MARINKOVIĆ NAS SPAJA

 

 

4. travnja 2019. (četvrtak)

13.30 --- > dolazak učenika i profesora i smještanje u hotel

14.00 --- > ručak (hotel)

16.00 --- > radionica 1: Likovi u “Kiklopu” (škola)

20.00 --- > večera (hotel)

 

5. travnja 2019. (petak)

09.00 --- > doručak (hotel)

10.00 --- > radionica 2: Priprema nastavnog sata o “Kiklopu” (škola)

10.30 --- > aktiv profesora hrvatskog jezika i knjižničara:

dr. sc. Dragica Dujmović Markusi: Sve ću ja vas opisati! (škola)

12.00 --- > radionica 2: Kad učenici postanu učitelji – održavanje nastavnog sata (škola)

14.00 --- > ručak (škola)

15.00 --- > radionica 3: Teme u “Kiklopu” (škola)

20.00 --- > večera (hotel)

 

6. travnja 2019. (subota)

09.00 --- > doručak (hotel)

10.00 --- > Putovima Ranka Marinkovića – obilazak ključnih mjesta Marinkovićeve proze i

obilazak Memorijalne zbirke Ranko Marinković

14.00 --- > ručak (hotel)

17.00 --- > Nova čitanja Ranka Marinkovića (Hrvatski dom)

- Marinković nas spaja kroz godine (presjek dosadašnjih izdanja manifestacije)

- dr. sc. Dragica Dujmović Markusi – Dijalog s tradicijom u “Kiklopu”

- dr. sc. Lana Molvarec – Čitati “Kiklopa” danas:

Što nam književnost može reći o svijetu?”

- filmski kritičar Tomislav Čegir, prof. – “Kiklop” i film

- Kiklop – učeničke monodrame

20.00 --- > večera (hotel)

 

7. travnja 2019. (nedjelja)

09.00 --- > doručak (hotel)

10.00 --- > izlet uz posjet grobu Ranka Marinkovića

13.00 --- > ručak (Komiža)

15.30 --- > odlazak gostiju

 

 

SUDIONICI

 

★učenici i profesori:

 Srednja škola “Antun Matijašević Karamaneo” – 6 maturanata + Ivana Koceić

  1. Peta gimnazija Split – 6 maturanata + Ljiljana Mlačić-Brakus

  2. Ekonomsko-birotehnička škola Split – 6 maturanata + Suzana Kačić-Bartulović

  3. Prva gimnazija Varaždin – 6 maturanata + Ksenija Mađarić

  4. Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb – 6 maturanata + Dragica Dujmović-Markusi

 

★ predavači:

 dr. sc. Dragica Dujmović-Markusi

  1. dr. sc. Lana Molvarec

  2. Tomislav Čegir, prof.

 

 

MARINKOVIĆ NAS SPAJA 2019

Komentari