Crkva kakvu je zagovarao Željko Mardešić

Crkva kakvu je zagovarao Željko Mardešić

Franjevački institut za kulturu mira u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizira studijski dan "Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko Mardešić". Skup će se održati u Splitu u petak 28. i subotu 29. rujna u Sveučilišnoj knjižnici.

PROGRAM

Petak, 28. rujna 2018.

16.00 Dokumentarni film “Željko Mardešić - koncilski kršćanin, čovjek dijaloga”, autor Augustin Bašić

17.00 Otvaranje studijskog dana: fra Bože Vuleta – ravnatelj Instituta, prof. dr. sc Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, dekan KBF-a u Splitu, prof. dr. sc. Gloria Vickov, dekanica Filozofskog fakulteta iz Splita, Michael Lange, direktor Konrad Adenauer Stiftung

17.20 Ivan Supičić, Željko Mardešić o duhovnom produbljenju svijeta, kršćana i Crkve

17.30 Tonči Matulić, Mardešićeva vizija Crkve u svjetlu ideje koncilskoga kršćanstva 17.40 Darko Pejanović, Mardešićeva crkvenost i uloga vjernika laika u Crkvi

17.50 Rasprava

18.10 Pauza 18.30 Stjepan Baloban, Hrvatsko društvo i socijalni nauk Crkve

18.40 Marko Vučetić, Crkva i suvremeni individualizam

18.50 Vlaho Kovačević, Ideja zajednice u modernoj sociološkoj misli i kršćanskoj zajednici u Hrvatskoj

19.00 Rasprava

Subota, 29. rujna 2018.

09.00 Frano Prcela, Šutnja i prešućivanja Katoličke Crkve u Hrvatskoj

09.10 Anđelko Domazet, Crkvena i izvancrkvena religioznost u spisima Željka Mardešića

09.20 Zorica Maros, Crkva, zlopamćenje i procesi pomirenja

09.30 Zoran Grozdanov, Novo ruho političkoga katolicizma u Hrvatskoj

09.40 Rasprava

10.00 Pauza

10.20 Ivan Šarčević, Katolička Crkva i dominantne suvremene ideologije, Mardešićeva kritika ideologičnosti vjere

10.30 Branko Sekulić, Religija i Crkva u funkciji nacionalne emancipacije

10.40 Marko Medved, Mardešićeva kritika (hrvatskog) političkog katolicizma

10.50 Ivan Markešić, Nadbiskup Stadler i politički katolicizam u Bosni i Hercegovini

11.00 Rasprava Prijedlog Komisiji Gradskoga vijeća Grada Splita za imena ulica i trgova i za spomenike glede dodjeljivanja trga, parka, šetališta ili ulice koja će biti posvećena Željku Mardešiću

 

Komentari