Djelatnici županijskoga Doma zdravlja, ipak će dobiti plaće

Djelatnici županijskoga Doma zdravlja, ipak će dobiti plaće

Petstotinapedeset djelatnika županijskoga Doma zdravlja dobit će konačno svoje plaće za srpanj.

Novac od glavarina Ministarstvo financija doznačilo je HZZO-u, pa su potrebna sredstva uplaćena na račun županijskoga Doma zdravlja. Nakon završenog obračuna plaća, novac će  danas biti doznačen na bankovne račune djelatnika.

Komentari