Dodatno pravo na potrošnju plavog dizela

Dodatno pravo na potrošnju plavog dizela

Poljoprivrednicima je odobreno dodatno pravo na potrošnju plavog dizela od 9 milijuna litara. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca te izvornih pasmina domaćih životinja

za koje je podnesen zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini u odnosu na stanje u prethodnoj. Primjerice, ako je poljoprivrednik obrađivao 10 ha tijekom 2017. godine, a u 2018. godini obrađuje 15 ha, ostvario je dodatno pravo na potrošnju plavog dizela za 5 ha.

Pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela temeljem prijavljenih površina poljoprivrednog zemljišta i grla stoke.

Pozivom na broj telefona 01/ 612 88 77 poljoprivrednici mogu provjeriti trenutno stanje odobrenog plavog dizela za svoje gospodarstvo.

Komentari