Donirana vrijedna oprema splitskom KBC-u

Donirana vrijedna oprema splitskom KBC-u

U laboratoriju za humanu genetiku u splitskom KBC- u postavljena je oprema za automatsku kariotipizaciju , vrijedna 150 tisuća kuna .Akciju je pokrenula obitelj bolesnog djeteta iz Vodica , a potrebna sredstva prikupio je Lions klub Split .

U laboratoriju za humanu genetiku u splitskom KBC- u postavljena je oprema za automatsku kariotipizaciju , vrijedna 150 tisuća kuna . Akciju je pokrenula obitelj bolesnog djeteta iz Vodica , a potrebna sredstva prikupio je Lions klub Split . Laboratorij za humanu genetiku splitske bolnice jedan je od tri takva u Hrvatskoj . Gravitira mu oko milijun i pol pacijenata iz Hrvatske ali i Bosne i Hercegovine Novi mikroskop će ubrzati vrijeme pretraga a pacijenti više neće morati putovati u Zagreb . Klinika za dječje bolesti splitskog KBC-a na godinu primi oko 2 i pol tisuće ležećih pacijenata a kroz dnevnu bolnicu prođe više od od 8 tisuća djece . 

Komentari