Doplatak za djecu

Doplatak        za       djecu

HZMO

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku proširen je broj korisnika prava na dječji doplatak. Korisnici dječjeg doplatka mogu u uredima Hrvatske pošte predati zahtjeve za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, besplatno i najkasnije do 1. listopada.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku - opće odredbe:

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju članova kućanstva, broju djece i visine ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.

Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom.

Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.

Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu dužni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvariti, a  pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Komentari