Dva znanstvena skupa o ekobiologiji

Dva znanstvena skupa o ekobiologiji

Mediteranski institut za istraživanje života – MedILS organizira dva okruglia stola - Cell Defense against environment - u srijedu 18. 4. u 10 sati, te Biological Aging cultural Vandalism - 18. 4. u 14 sati, koji se održavaju u okviru 1. međunarodnog summita „Ekobiologija: zašto i što?“,

u prostoprijama MediLS-a na Mejama u Splitu.

Na oba okrugla stola sudjelovat će svjetski poznata znanstvena imena poput renomiranog američkog biokemičara, fizičara, molekularnog biologa i dobitnika Nobelove nagrade za kemiju 1980. godine Waltera Gilberta te Errola Friedberga, američkog molekularnog biologa, dobitnika niza nagrada za svoj znanstveni istraživački rad, među kojima i nagrade za istraživanje raka 2007. godine. Ostali sudionici su Miroslav Radman, Peter Karran, Ariel Lindner, Jean-Claude Weill, Régis De Celosets, Idriss Aberkane i Zdravko Radman.

Okrugli stolovi dio su zajedničkog projekta NAOS grupe i  Mediteranskog instituta za istraživanje života MediLS - dvodnevnog 1. međunarodnog summita o ekobiologiji „Ekobiologija: zašto i što?“ koji se održava 18. i 19. 04. 2018. u Splitu i koji okuplja više od 100 znanstvenika i stručnjaka  iz cijelog svijeta. Rezultat je to višegodišnje suradnje tijekom koje posebna istraživačka skupina NAOS-a u MedILS-u  proučava starenje ljudske kože i traži molekule koje usporavaju, sprečavaju ili uklanjaju starenje kože, a sve s ciljem ljudske dobrobiti kao što je integracija ukupnosti ljudskog tijela i uma u interakciji s kakvoćom društvenog i fizičkog okoliša.

 

1. summit o ekobiologiji rezultat je višegodišnje suradnje tijekom koje posebna istraživačka skupina proučava starenje ljudske kože i traži molekule koje usporavaju, sprečavaju ili uklanjaju starenje kože, a sve s ciljem unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života.

Izvjestit će Vedrana Krstić Ivanišević.

 

MEDILS

Preuzmite datoteke

MEDILS 2,9 MB

Komentari