Edukativno-pokazna vježba gašenja požara, evakuacije i spašavanja

Edukativno-pokazna vježba gašenja požara, evakuacije i spašavanja

Edukativno-pokazna vježba gašenja požara, evakuacije i spašavanja na visokim objektima „Kila 2018“ održat će se u četvrtak, 25. listopada 2018. s početkom u 17 sati na adresi Vrboran 23 ( nova POS-ova zgrada na Kili).

U vježbi koja će trajati 30 minuta sudjeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, Zavod za hitnu medicinsku pomoć SDŽ , Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, upraviteljska tvrtka „Novi dani d.o.o.“ i stanari zgrade.

Cilj vježbe je praktična provjera mogućnosti interveniranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita te općenito svih postupaka prilikom provođenja evakuacije građana. U vježbi koja će trajati 30 minuta sudjeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, Zavod za hitnu medicinsku pomoć SDŽ , Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, upraviteljska tvrtka „Novi dani d.o.o.“ i stanari zgrade.

Komentari