Eko agencija: radovi Dračevac Bilice

Eko agencija: radovi  Dračevac Bilice

Počeli su radovi na izgradnji odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja Bilice-Dračevac . Riječ je dijelu optimizacije sustava u okviru EKO Kaštelanskog zaljeva a sredstva od gotovo 4 milijuna i 900.000 kuna osigurana su iz naknade za razvoj, direktor Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta:

Realizacijom ovog ugovora izgradit će se fekalni kolektori i vodoopskrbni cjevovodi, jer za većinu objekata unutar zone obuhvata ne postoje izgrađeni kolektori za odvodnju pa se otpadne vode tih kućanstava pohranjuju u neadekvatne propusne sabirne jame. Izgradnjom projekta omogućit će se priključenje na sustav javne odvodnje za cca 250 stanovnika ovog područja istaknula je izvršna diretorica eko agencije Tina Runjić Čuk

Tomislav Šuta

Tina Runjić Čuk (1)

Komentari