EU predviđa video nadzor ribara

EU predviđa video nadzor ribara

Foto Radio Split

Na jednom Odboru Europskog parlamenta usvojena je odluka o obveznom video nadzoru na ribarskim brodicama, čime se želi osigurati veća kontrola vremena i mjesta ulova ribe. O tome još nije raspravljalo Vijeće Europske komisije,

a takvom prijedlogu odluke usprotivila se europarlamentarka Ruža Tomašić, smatrajući da se time ribari stavljaju u neravnopravan položaj s ostalim djelatnostima u kojima nema video nadzora, povećavaju im se troškovi poslovanja, čime se na koncu ne potiče konkurentnost europskih ribara.

O tome Dorina Tikvicki razgovara s Ružom Tomašić, koja 1. srpnja odlazi u zasluženu mirovinu.

Ruža Tomašić o ribarima

Komentari