Europska noć istraživača i u Splitu

Europska noć istraživača i u Splitu

Europska noć istraživača je tradicionalno zadnjeg petka u rujnu u svim europskim gradovima. Hrvatska sudjeluje sljedeće dvije godine u organizaciji s 8 hrvatskih gradova. Europska noć istraživača se odvija 28. rujna 2018. godine od 17 do 22 sata i na splitskoj rivi i Dioklecijanovim podrumima.

PROGRAM PRED-AKTIVNOSTI – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA 2018.

24.09.2018.

– Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu - Kemija oko nas

Aktivnost je namijenjena djeci kako bi im se pokazala važnost kemije u svakodnevnom životu na jednostavan i razumljiv način. Djeca će biti aktivno uključena u izvođenje zanimljivih pokusa, jednostavnih za izvođenje i kod kuće. Zanima vas što se dogodi kada pomiješate ocat i sodu bikarbonu? Koliko su kisele otopine u svakodnevnoj upotrebi i kako to možete odrediti? Zašto se ljudska krv neće zakiseliti nakon konzumiranja male količine kisele hrane? Kako boja u određenim reakcijama nastaje, a kako nestaje? Kako dobiti kristale? Odvijanje aktivnosti: Od 15 h do 18 h. Tura svakih 60 minuta – grupa od 25 djece (2.-6.razred)

Projekt „Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night“ (TPTF_ERN) financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., broj ugovora 818748.

27.09.2018. – Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu - Osnove terestičke navigacije u plovidbi brodom – baštinjeno i suvremeno

Predstavljanje tradicijskih i baštinjenih pomagala za navigaciju i prezentacija vođenja brodova u obalnoj navigaciji na navigacijskom simulatoru mosta srednjoškolcima. Odvijanje aktivnosti: U 12 h i 14 h – dvije grupe srednjoškolaca. 15 minuta prezentacije i 25 minuta na simulatorima.

Komentari