Financiranje udruga za zaštitu potrošača

Financiranje udruga za zaštitu potrošača

Grad Split je raspisao danas javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača koje djeluju na području grada. Za financiranje projekata u 2019. godini u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 96 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se udruzi može

odobriti je 5 tisuća kuna, a najviši iznos je 48 tisuća kuna. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt. Rok za prijavu je 8. travnja 2019. godine. Svi detalji natječaja i obrasci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Grada Splita

http://www.split.hr/Default.aspx?art=10659&sec=656

 

Komentari